Alarm for spilloljetank

OdinMiljo

Alarm for oljetank/spilloljetank


Egensikkert universalrelè type NV05-11/føler type NVF-125 E

alarm for oljetank 700

 NVO5-11 er et egensikkert relé, som omdanner et følersignal i et eksplosjonsfarlig område til et akustisk eller visuelt signal, eller via 2 stk. potensialfrie vekselkontakter til fjernalarm eller f.eks. til start/stopp av pumper.

 

Den akustiske alarmen kan sammen med det ene potensialfrie reléet innstilles til å gi repeterende alarm hver 24. time. Dette er med på å øke sikkerheten. NVO5-11 kan også innstilles til alarmhold, visuelt og via signalreléet. NVO5-11 innstilles via DIP-switcher på siden av reléet.

 

I tillegg til at man kan innstille følertype og funksjon, kan den akustiske alarmen frakoples permanent, og det er mulig å nullstille «reset-knappen» slik at ved trykk på denne frakoples ikke diverse alarmer. Videre er det også mulig å sette repetisjon av alarm, hvor man i første omgang, ved trykk på reset, har ignorert alarmen. En annen mulighet er gjentagelse av alarm etter 24 timer.


OBS! INSTALLASJON AV NVO5-11
Selv om NVO5-11 er et egensikkert relé, betyr ikke dette at det kan monteres i eksplosjonsfarlige områder.
        

Det er kun kabler og valgt føler som kan plasseres der. NVO5-11 er beregnet til montering på skinne og kan derfor plasseres i fordelingsskap eller i kapsling på et sentralt sted. NVF-føleren benyttes til nivådetektering av overløp, gjenbestilling og tomtankalarm i brønner, tanker og beholdere. NVF-føleren kan skilne mellom væske og luft.

 

FUNKSJON
NVF-føleren består av en PTC-motstand, som påtrykkes en spenning fra et egensikkert relé og derved blir oppvarmet. Hvis PTC-motstanden ligger i væske, vil ikke denne oppvarmingen finne sted, og strømmen i kretsen vil øke.

Denne endringen i strøm registreres i det egensikre reléet, og kontakten veksler. NVF-føleren kan benyttes i de fleste væsker, men ikke i væsker som størkner ved oppvarming. F. eks vil lim ikke kunne detekteres da væsken vil sette seg fast på føleren og begrense muligheten til å bli avkjølt.

NVF-føleren egner seg til regulering og alarmgivning i alle typer oljeprodukter da disse blir tyntflytende ved oppvarming. NVF-føleren skal tilsluttes egensikkert relé.

 

TEKNISKE DATA

Driftsspenning: 230Vac, ±10%, 50/60Hz
Egetforbruk 6VA
Utgang Signalrelépotensialfritt: 4A/250Vac
  Alarmrelé, potensialfritt: 4A/250
  Vac M36 system
Mål (HxBxD mm) 86 x 70 x 58
Omgivelsestemperatur ÷15/+40 °C
IP-grad IP 20
Overvåking Kortslutning eller brudd i føler

NVO5 11 koblingskjema

kobl skema NV05

 
Målskisse - føler

NVF 125 maalskisse 700
Montering - føler

oljetank foler