Hygienisering (etterpolering)

OdinMiljo

Hygienisering (etterpolering)

 

Ved krav til badevannskvalitet ut fra avløpsanlegget (< 1.000 tkb/100 ml. vann.)

batchpur hygienisering main 700  

batchpur uv system 400

Sterilt vann med UV-lys

UV-lys dreper bakterier og steriliserer det passerende avløpsvannet uten bruk av kjemikalier. Du kan sterilisere avløpsvann kostnadseffektiv og miljøvennlig med Odin Batchpurs UV-hygieniserings anlegg i henhold til gjeldende krav fra myndighetene.

Systemets oppbygging

1: Utløpskum/prøvetakingskum før UV-enhet.
2: Mammut pumpe, renset vann.
3: Brakett for innfesting av UV-enhet.
4: Utløp - sterilisert vann.
5: Steriliseringsenhet med intern UV-lampe.

Tidligere ulemper ved bruk av UV-lys på minirenseanlegg har vært hyppighet på oppfølging. Tradisjonelle UV-systemer har gjerne krav til hyppigere tilsyn og renhold enn dagens 6 måneders serviceintervall. I Odin Batchpur anlegget er dette løst med å benytte høyt trykk på vannet som pumpes ut via UV-lampen (5). På den måten forhindrer man begroing på lampen. Før vannet pumpes gjennom UV-enheten går det via en prøvetakingskum. På den måten kan man også ta ut prøver før UV-enheten om ønskelig.

En viktig forutsetning for at UV skal fungere som siste rensetrinn i et minirenseanlegg er at de foregående prosessene fungerer optimalt, uten slamflukt fra prosessen. Odin Batchpur anlegget har dokumentert meget bra prøver i så henseende. I en 38-ukers test ved PIA i Aachen, Tyskland har anlegget oppnådd 99,9% fjerning av bakterier.


Fordelene:
• Lave investerings- og driftskostnader.
• Enkel installasjon i nye og eksisterende anlegg.
• Bærekraftig for miljøet.
• Rimelige vedlikeholdskostnader.
• Rimelig som pakkeløsning.
• Enkelt å ettermontere systemet i standard Odin Batchpur anlegg.