Odin dimensjoneringsprogram for oljeutskillere  
Etter NS-EN-858-2 og NORVAR - rapport nr. 156 - 2007
  Dimensjonering A - Bilvaskeanlegg - bilvaskemaskin for person/storbil og selvvaskeplasser.
      - Beregning uten overvann.
      - Beregning med overvann.
  Dimensjonering B - Verksted, industri, bilpleie og garasjeanlegg.
      - Beregning uten overvann.
      - Beregning med overvann.
  Dimensjonering C kun overvann.
         - Bruksanvisning.