Odin oljetanker

OdinMiljo

Odin oljetanker/spilloljetanker

oljetank main 700

 

oljetank 740x463

 

 

Tankstørrelser nominelt volum m31,21,62,436912152025304050
Teoretisk volum i liter 1) 1340 1797 2562 3328 6620 9598 12567 16167 21207 25435 31639 41795 49661
Utvendig diameter 1000 1150 1150 1150 1600 1600 1500 1900 1900 2300 2300 2600 2600
Utvendig lengde 2) L2 1880 1920 2670 3420 3552 5052 6552 6032 7832 6740 7940 8322 9822
Materiallengde 1500 1500 2250 3000 3000 4500 6000 5400 7200 6000 7200 7500 9000
Godstykkelse L-min 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8
Nominell manhull diameter 500 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600
Antall avstivningsringer - - - - - - 1 1 1 12 2 2 2
Antall løfteører 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Vekt kg 300 350 450 550 800 1200 1500 2000 2500 2800 3200 5000 5900Ståltanker for oljeprodukter - grundig beskyttet både innvendig og utvendig

1) Volumet kan variere avhengig av toleranser på materialer. 2) Annen utforming av endebunner kan gi varierende tanklengde.

Tanker i overflatebehandlet stål. Stål kvalitet NS- 12-123-00 R st. 37,2.

Overflatebehandling utvendig:
Alt. 1 = Sandblåst til SA 2,5 50 µm primer - 250 µm vinyltjære VT 40.
Alt. 2 = Sandblåst til SA 2,5 50 µm primer - 500 µm glassflake-armert epoxy.
Alt. 3 = Sandblåst til SA 2,5 50 µm primer - 2000 µm glassfiber-armert polyester.
Alt. 4 = Innvendig og utvendig varmgalvanisert.

Overflatebehandling innvendig:
Sandblåst til SA 2,5 50 µm primer. Epoxy 120.
Bunn behandles ellers etter kundens ønske.


Utstyr
Tilkoplinger og ledeplate. Plassering og størrelse av de nødvendige stusser og rør er angitt på figur 7 og tabell nederst. Alle stusser renses opp med gjengetapp etter sveising og plugges med plastplugg. Stuss for lufterør (B) skal stikke minimum 30 mm ned i tanken. Øvrige stusser skal monteres slik at halve stusslengden stikker ut av tanken. Under fyllestuss (A) monteres en ledeplate, se figur 8 og tabell. Tankene leveres med 1 1/2", henholdsvis 2" styrerør innskrudd i stuss C som beskyttelse for sugerør. I enden av røret festes et gitter som skal hindre at sugeledningen går den til tankbunnen. Ved toppen av beskyttelsesfør (C) bores et 16 mm luftehull. Tankene leveres også med 1/4" styrerør innskrudd i stuss E. I enden av røret festes et gitter for å hindre at målerøret støter mot tankbunnen. Ved toppen av beskyttelsesrøret (E) bores et 10 mm luftehull.

Størrelser og plassering av stusser


bilderolje stusser

Tank størrelse i m31,2 og 1,62 og 36 og 912 til 50
A - stuss for påfyllingsrør 1 1/4 2 2 3
B - stuss for lufterør 2 2 2 3
C1 - stuss for sugerør 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2
C2 - stuss for sugerør - - 1 1/2 2
D1 - Stuss for returrør 1 1 1 1/2 2
D2 - Stuss for returrør - - 1 1/2 2
E - Stuss for målerør 3/4 3/4 3/4 3/4
F - stuss for overfyllingsvern 1 1 1 1
G - stuss for vannavtapping 2 2 2 2
(Mål i mm)        
a 50 100 100 100
b 350 400 400 400
c1 450 550 550 600
c2 - - 700 800
d1 550 700 850 1.000
d2 - - 1.000 1.200
e 625 850 1.150 1.400
f 710 950 1.250 1.600
g 100 100 100 100
h 350 500 950 950
k 65 110 110 110oljetank stusser maal