OdinMiljo

Alarm for oljetank/spilloljetank


Egensikkert universalrelè type LAL-SRW/føler type NVF-104/34-PF

LAL SRW rele med NVF 104 føler

 Relè, type LAL-SRW
LAL-SRW er en kompakt alarm for spilloljetank. Ved bruk av alarmen blir man varslet når tanken skal tømmes. Den omgjør signaler fra føleren til et akustisk eller visuelt signal.
LAL-SRW kan via to potensialfrie relékontakter, gi signal til fjernalarm, telefon, sentralovervåkingsanlegg o.l.

 

Føler, type NVF-104/34-PF
Til detektering og alarm ved høyt væskenivå/oljenivå.

Den akustiske alarmen kan sammen med de potensialfrie reléene stilles inn for å repetere alarmen igjen etter 24 timer. Dette er med på å øke sikkerheten for at tømming blir utført. LAL-SRW kan også innstilles til alarmhold, visuelt og via relé 2.

 

Teksniske data

Driftsspenning: 230Vac, ±10%, 50/60Hz
Egetforbruk: Maks/normal 6VA/4,5VA

Utgang: Relé 1potensialfritt: 4A/250Vac/100Va veksel. Relé 2potensialfritt: 4A/250Vac/100Va veksel.
Maks forsikring: 10A.
Akustisk lydnivå: Ca. 70dBA.
Akustisk lydfrekvens: Ca. 4khz.
Omgivelsestemperatur: ÷25/+60 °C.
Mål (HxBxD): M36 system, 86x70x58 mm.
Vekt: 325 g.
Kapsling: IP20.
Egensikkerhet: (EEx ia) IIB.
Atex sertifikat: DEMKO 04 ATEX 136466.

 

 

OJ5006 X 1 Dipswitch

 

 


DIP-Switch instillinger

Bruk av kun NVF: Dip 2 "OFF", resten "ON".

Relé 1 og 2  slipper samtidig ved alarm/følerfeil. Dersom alarmsituasjonen blir borte, trekker relé 1 og relé 2 indikerer at det har vært alarm. Ved trykk på "RESET" vil reléene trekke.


LAL SRW front

LED indikering

Det er fire lysdioder som viser tilstanden:


Supply:
Gul diode lyser når det er nettspenning på styringen. Gul diode blinker ved oppstart.


System OK:    
Grønn diode lyser ved normal driftstilstand. Grønn diode blinker når det har vært alarm, men er tilbake i normal drift.
Ved manuell kvittering på RESET-knappen vil den grønne dioden lyse konstant.

Overflow alarm:    
Rød diode lyser når NVF-føler er i alarmtilstand, høyt væskenivå, tank skal tømmes.
Rød diode blinker for å indikere at det er følerfeil/kablingsfeil. Rød diode vil lyse/blinke til alarmforholdet ved føleren er i orden.


High Oil level:    
Kun i bruk sammen med KVF-føler. Ikke i bruk ved olje/spilloljetank.

 

Installasjon

Selv om LAL-SRW er et egensikkert relé, betyr ikke dette at det kan monteres i eksplosjonsfarlige områder. Det er kun kabler og valgte følere som kan plasseres der.
LAL-SRW er beregnet til montering på DIN-skinne og kan derfor plasseres i fordelingsskap eller i kapsling på et
sentralt sted.
Produktet skal være spenningsløst når det installeres og når det utføres service. Selve føleren må ikke jordforbindes!


Følerkabel
Følerkabelen kan forlenges, men det må være maks en sløyfemotstand på 10 ohm for NVF føler. Det anbefales en maksimal lengde på 250 m på NVF-føler.
NB! Følerkabel må ikke kuttes, men kveiles opp og stripses til festekrok i tanken før den skjøtes.


Ved skjøting av NVF-føler kan det benyttes en kabel på minimum 2 x 1 mm2.


Vær oppmerksom på at det kan være spesielle regler mht. installasjoner og merking i sone 0. Følerkabelen må ikke fremføres i kanaler/rør sammen med andre strømkretser. Unngå at følerkabler legges parallelt med kabler som kan indusere signaler/støy på følersignalet, og dermed forstyrre nivåkontrollens funksjon.

Ved tekniske spørsmål eller ønske om spesialkatalog, ring Micro Matic Norge AS på 66 77 57 50.


Testprosedyrer

Alarmtilstand NVF
Senkes ned i vann/væske. ”System OK” slukker og ”Overflow alarm” vil lyse. Vær oppmerksom på at det er en viss
responstid når NVF-føleren går fra våt til tørr tilstand.

Lampe og relétest
Hold ”Alarm Reset” inne i ca. 3 sekunder. LAL-SRW vil gå i testmodus. Lysdiodene vil lyse, lydgiver og reléer aktiveres.


Koblingsskjema
Skjemaet er tegnet i spenningsløs/alarmtilstand. Det kan benyttes en eller to følere. NB! Kontroller innstilling av dip-switcher.

LAL SRW koblingMontering av føler

montering foler oljetank