OdinMiljo

Fettutskiller type F-H - NS 20-60


For nedgravd montering. Testet og godkjent iht. NS-EN 1825-1.

FH provekum maalskisse 700

 

  • Norsk produsert

  • Leveres direkte fra produsent

  • Kjøresterk konstruksjon

  • Godkjent av Byggforsk etter NS-EN 1825-1

  • Topp renseeffekt

  • Testet av Dansk Teknologisk Institutt

  • Effektiv kjøling av væsken

  • CE-merket

  • Enkel montasje

  • Funksjon- og holdbarhetsgaranti


(Prøvetakingskum er tilleggsutstyr).


Anbefalt tilleggsutstyr:


Alarmsentral med lyd og lyssignal og med potensialfri kontakt for tilknytning til SD-anlegg, type Micro Matic GA-1 med føler GA-SG 1.

Furnes gasstette kumlokk og flytende støpejerns ramme.Stuss for alarmanlegg: 3/4” innvendig rørgjenger

Stuss for luft: 2" innvendig rørgjenger.