OdinMiljo

Lufting av fettutskillere

 

Lufting av fettutskillere


Hvis inn- eller utløpsrøret til fettutskilleren ikke er tilknyttet et luftet rørsystem, må fettutskilleren luftes separat som vist på figuren. Det er ikke behov for separat lufting i motsatt fall.