OdinMiljo

Alarm for fettutskiller

 

Alarmenhet type GA-1 - Hengeføler type GA-SG1

ga 1 alarm olje main 700
GA-1 ALARMENHET
GA-1 er en alarmenhet for overvåkning av tykkelsen på fettlaget som samles opp i en fettutskiller.
Systemet består av en GA-1-kontrollenhet, GA-SG1-sensor og en kabelskjøt.

GA-SG1-sensoren installeres i fettutskilleren på angitt høyde (se tabell side 2) og overvåker tykkelsen på fettlaget.

Tekniske data

GA kontrollenhet

Driftsspenning: 230Vac, ±10%, 50/60Hz
Strømforbruk: 5 VA
Relèutgang: Potensialfri relèutgang 250 V, 5 A. Driftsforsinkelse 10 sekunder.
Mål: 125 mm x 75 mm x 35 mm (L x H x D)
Kabinett: IP 65, materiale: Polykarbonat. Kabelniplenes justeringsområde er 6-10 mm
IP-klassifisering: 8
Driftstemperatur: –30°C til +50°C

GA-SG 1 sensor
Kabel: Fast kabel 2 x 0,75 mm2. Standardlengde 5 m.
Driftstemperatur: 0°C til +90°C
IP-klassifisering: IP 68GA 1 skap m henvisningerGA-1 forklaringer


Funksjonstest

(med testknapp)
Trykk inn testknappen (4). Lys (3) og (4) tennes. Lydsignal utløses. Relé veksler når testknapp holdes inne i 2 sek.

(med føler)
1. Senk ned sensoren i vann. Grønt lys. Normal modus.
2. Løft opp sensoren i luft. En fettalarm utløses. Rødt lys + lydsignal. Lydsignal utløses etter 10 sek. og relè veksler, kontakt mellom klemme 3 og 5.
3. Rengjør sensoren ved behov.
4. Senk ned sensoren i vann igjen. Rødt lys slukker.
Alarmen skal avbrytes etter 10 sekunder.

 
Feilalarm
Ved kabelbrudd, kortslutning eller defekt sensor. Signallampe for driftsspenning lyser. Signallampe for feil (3) tennes etter 10 sek. Lydsignal utløses og relè veksler.
 

Tilbakestilling av alarm
Trykk på reset/test-knappen (4). Lydsignal avbrytes. Relè og signallampe endres ikke før feilen er rettet.
Hvis lydsignal ikke tilbakestilles, avbrytes det automatisk etter 3 dager.
 

Innstallasjon
Produktet skal være spenningsløst når det installeres og når det utføres service.

Montering av føler
For kabelgjennomføring til føler er det viktig at denne foretas over vannspeilet. Montøren borer selv hull i utskillervegg og monterer PG-nippel for gjennomføring.
 

Følerkabel
Følerkabelen er 5 m, 2x0,75 mm. Følerkabelen kan skjøtes med medfølgende kabelskjøt. NB! Følerkabel må ikke kuttes, men kveiles opp og stripses til krok i utskilleren før den skjøtes.


GA koblingsskjema


KOBLINGSSKJEMA
(1) Driftsspenning 230 VAC 50/60 Hz
(2) Relé: Ved alarm, kontakt mellom klemme 3 og 5.
(3) Føleren kobles inn på klemme 7 og 8.
Følerkabel nr. 1 til klemme 8.
Følerkabel nr. 2 til klemme 7.
(Klemme nr. 6 er til bruk for evt. skjerm).
Vedlagte kabelskjøt benyttes kun ved skjøting av kabel.


Montering fettutskiller innvendig

GA montering innvendig


FTN =
Nivå mellom vannspeil og underkant på føleren.

 


Montering fettutskiller utvendig

GA montering utvendig


Tabell for monteringshøyde av føler

Nominell størrelse (NS) fettutskiller: NS 1
Følertupp nivå FTN: 80 mm
Maks fettlag tykkelse: 80 mm

Nominell størrelse (NS) fettutskiller: NS 2-6
Følertupp nivå FTN: 130 mm
Maks fettlag tykkelse: 130 mm

Nominell størrelse (NS) fettutskiller: NS 7-80
Følertupp nivå FTN: 160 mm
Maks fettlag tykkelse: 160 mm