OdinMiljo

Oljeutskillere for verksted, industri og bilpleie


Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «Class-1»
suk sr main 650

 

Oljeutskiller type SUK-SR

  • Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 Class 1.

  • Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)

  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)

  • Sertifisert av Sintef - Byggforsk-sertifikat nr. 0542

  • Testet av DTI - Dansk Teknologisk Institut.

  • T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng).

  • Kjøresterk konstruksjon.

  • CE-merket.


 

Kortfattet beskrivelse
Ojeutskillere fra Odin Maskin as, type SUK-SR, er utført med store arealer og volumer for sandfang (S) og utskiller­kammer (U) for olje. Testet og godkjent etter europeiske forskrifter (NS-EN-858-1). Olje­utskillerne har ett kammer der avløpsvannet passerer et såkalt koalesens­filter (K) for dykket utløp.

Utskilleren leveres komplett med nedstigningssjakt, arbeidsrepo, leider i rustfritt stål og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme. (Belastning 40 tonn). Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

For å kunne betjene koalesensfilter for periodevis kontroll/vedlikehhold, har SUK-SR-utskilleren nedstignings­sjakt med hals Ø 650 mm.

For bilserviceanlegg der det kun brukes løsemiddelfrie vaske- og avfettingsmidler (forvaskemidler som Odin Maskin har erfaring med og kan godkjenne), garanterer Odin Maskin at utløpsvannets oljeinnhold (mineralsk olje) vil ligge under 20 mg/l. Lang tids testing under et hovedfagsprosjekt (Oslo Ingeniørhøgskole) viste at slike midler også gir et høykvalitets vaskeresultat (refe­ranser kan oppgis).

En forutsetning for at oljekonsentrasjonen alltid skal ligge lavere enn 20 mg/l, er at egen­kontrollprogrammet (internkontroll av oljeutskilleranlegget) , tømmerutiner for sand, finslam og oljeholdig flyteslam, blir fulgt.


Sandfanget
I sandfangseksjonen (S) avskilles grovsand. I de tilfeller oljeutskilleren skal benyttes til bilvaskeanlegg (kat. A) kreves det sandfang på min. 5 m3. Det kan da være aktuelt å benytte et eksternt sandfang (type ZS-SR) og en UK-uskiller. I kat. B og C er krav til sandfang NS x 200 l. og NS x 300 l. (se dimensjonering for oljeutskillere NS-EN-858-2).

Utskillerkammeret
I utskillerkammeret (U) for olje vil fri flytende olje og flyteslam stige til overflaten i løpet av den tid vannet oppholder seg i utskilleren (en time for nominell dimensjonerende avløpsmengde - i praksis minst to timer når vaskemaskiner og spyleslanger etc. benyttes med full kapasitet i anlegget).

I bunnen av utskillerkammeret vil det langsomt samles noe finslam (bilstøvpartikler) som ikke har fått tid til å avskilles tidligere i sandfangene. Dette finslammet inneholder noe asfalt­bitumen, som også vanlig veistøv gjør, men mindre enn 1% olje i forhold til tørrstoffet. På samme måte som sand fra sandfang kan bilstøvslammet deponeres uten restriksjoner på fyllplassene.

Koalesenskammeret
I koalesensfilterkammeret (K) vil de resterende små oljedråpene som ikke har hatt tid til å bli avskilt i utskillerkammeret (dvs. oljedråper med diameter fra 0,03 mm og nedover), få anledning til å samles på overflaten til et koalesens­filterelement. Dette består av sammenvevde fibre av rustfritt syrefast stål og polypropylenfibre, som gjør at oljen samles, siger oppover og «drypper» av fra filtermattten i overkant.

Filteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift. Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 "Class 1" Koalesensfilteret (fra det ledende tyske firma Rhodius) har et areal som tilvarer ca. 0,1 m2 pr. m3/time-kapasitet i henhold til den europeiske dimensjoneringsnormen NS-EN-858-2.

Filtermatten er montert i ramme og skal trekkes opp til overflaten for spyling i vaskehallen en gang hvert kvartal, i henhold til drifts­instruksen fra Odin Maskin.