SUK-H oljeutskiller

OdinMiljo

Oljeutskiller type SUK-H


Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «Class-1»suk h main 700


Med koalesensfilter for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift

 

  • Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)

  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)

  • Sertifisert av Sintef-Byggforsk - sertifikat nr. 0542

  • Testet av DTI - Dansk Teknologisk Institut.

  • T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng).

  • CE-merket.

 

Kortfattet beskrivelse
Dette er en komplett oljeutskiller tilpasset bilverksteder og industribedrifter. Renser oljeholdig avløpsvann fra enkle vaskeplasser, spyling/rengjøring av verkstedgulv og oljeholdig overvann.

Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 ”Class 1”. Dimensjonert etter NS-EN-858-2.
Komplett oljeutskiller med koalesensfilter for etterpolering av utløpsvannet for å tilfredstille skjerpede rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (maks. 50 mg/l i reell drift).

Rhodius koalesensfilter-matte som består av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Dette koalesensfilteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift.
Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 ”Class 1”
Utskilleren leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Kjøresterk konstruksjon.
Nedstigningssjakter og lokk er ikke medregnet i leveransen.

Sandfanget (S)
Avløpsvannet ledes først inn i sandfanget (S) med dykket innløp. Her vil sand og slam avskilles, og synke til bunnen. Sandfanget skal tømmes før sand/slam utgjør 50% av våtvolumet.
Når oljeutskillerens nominelle størrelse (NS) er beregnet etter NS-EN-858-2, skal minimum sandfangsvolum være
NS X 200 liter. For eksempel ved type SUK-SR NS 6 x 200 liter = 1.200 liter sandfangsvolum.

Utskillerkammeret (U)

I utskiller-kammeret (U) vil fri flytende olje stige til til overflaten i løpet av den tid avløpsvannet oppholder seg i utskilleren. Det er meget viktig å ha stort våtvolum slik at oppholdstiden blir på minst 1 time ved maksimal vannbelastning.
Oljeutskilleren skal tømmes før oljesjiktet utgjør 25% av våtvolumet, eller minst 1. gang pr. år.

Koalesensfilteret (K)

Midt i utskilleren står det plassert en Rhodius koalesensfilter-matte bestående av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme.
Oljedråper i dispergert fase med størrelse <150 µm vil ”smelte” sammen i filtertrådenes skjæringspunkter til større avskillbare oljedråper, slik at de vil stige til overflaten etter koalesensfilteret. Ferdig renset avløpsvann vil så passere ut av utskilleren via dykket utløp og gjennom en påmontert prøvetakingskum. Denne prøvtakingskummen er et påkrevd tilleggsutstyr. Det er viktig at koalesensfilteret rengjøres regelmessig ca. 4 ganger pr. år.

 

SUK-H oljeutskiller tekniske data:


suk h grafikk 800

 

Dimensjon nedstigningshalser

NSD1D2
2 - 12 Ø 650 Ø 800
14 - 40 Ø 800 Ø 800
45 - 80 Ø 800 Ø 1150
NRF- nummerNSVåtvolum m3 utskillerSandfang m3 utskillerLDIUDN inn-/utløpAnt. halser (D1+2)Vekt i tonn
8383771 2 2 1,0 2500 1400 1100 950 100 2 0,75
8383772 3 3 1,0 3300 1400 1100 950 100 2 0,90
8383773 4 4 1,0 4000 1400 1100 950 100 2 1,05
8383775 6 6 1,2 4500 1600 1300 1150 100 3 1,20
8383777 8 8 1,6 6000 1600 1300 1150 150 3 1,65
8383779 10 10 2,0 7500 1600 1300 1150 150 3 1,90
8383782 12 12 2,4 9000 1600 1300 1150 150 3 2,20
8383784 14 13 2,8 6500 1900 1600 1450 150 3 2,40
8383785 15 14 3,0 7200 1900 1600 1450 200 3 2,60
8383787 20 16 4,0 8700 1900 1600 1450 200 3 2,90
8383788 25 18 5,0 7000 2300 1900 1750 250 3 3,00
8383789 30 21 6,0 7900 2300 1900 1750 250 3 3,25
8383791 35 24 7,0 9000 2300 1900 1750 300 3 3,65
8383792 40 28 8,0 10500 2300 1900 1750 300 3 4,30
8383793 45 31 9,0 9000 2600 2150 2000 300 3 4,80
8383794 50 35 10,0 10000 2600 2150 2000 300 3 5,20
8383824 60 45 11,0 12500 2600 2150 2050 300 3 6,00
8383825 80 56 16,0 15800 2600 2200 2050 300 3 8,00


L=Lengde utskiller
D=Diameter utskiller
I=Innløpshøyde
U=UtløpshøydeKoalesensfilter
Komplett med koalesensfilter i rustritt stål

Tanken produseres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Kjøresterk konstruksjon.

Stuss for alarmanlegg: 3/4” innvendig rørgjenger.
Stuss for lufting: 2" innvendig rørgjenger.