SUK-SR oljeutskiller

OdinMiljo

SUK-SR oljeutskiller


Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «Class-1»

suk sr main 650

 

 

  • Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 Class 1.

  • Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)

  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)

  • Sertifisert av Sintef - Byggforsk-sertifikat nr. 0542

  • Testet av DTI - Dansk Teknologisk Institut.

  • T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng).

  • Kjøresterk konstruksjon.

  • CE-merket.

 

 

Kortfattet beskrivelse
Ojeutskillere fra Odin Maskin as, type SUK-SR, er utført med store arealer og volumer for sandfang (S) og utskiller­kammer (U) for olje. Testet og godkjent etter europeiske forskrifter (NS-EN-858-1). Olje­utskillerne har ett kammer der avløpsvannet passerer et såkalt koalesens­filter (K) for dykket utløp.


Utskilleren leveres komplett med nedstigningssjakt, arbeidsrepo, leider i rustfritt stål og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme. (Belastning 40 tonn). Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.


For å kunne betjene koalesensfilter for periodevis kontroll/vedlikehhold, har SUK-SR-utskilleren nedstignings­sjakt med hals Ø650 mm.


For bilserviceanlegg der det kun brukes løsemiddelfrie vaske- og avfettingsmidler (forvaskemidler som Odin Maskin har erfaring med og kan godkjenne), garanterer Odin Maskin at utløpsvannets oljeinnhold (mineralsk olje) vil ligge under 20 mg/l. Lang tids testing under et hovedfagsprosjekt (Oslo Ingeniørhøgskole) viste at slike midler også gir et høykvalitets vaskeresultat (refe­ranser kan oppgis).


En forutsetning for at oljekonsentrasjonen alltid skal ligge lavere enn 20 mg/l, er at egen­kontrollprogrammet (internkontroll av oljeutskilleranlegget) , tømmerutiner for sand, finslam og oljeholdig flyteslam, blir fulgt.

Sandfanget
I sandfangseksjonen (S) avskilles grovsand. I de tilfeller oljeutskilleren skal benyttes til bilvaskeanlegg (kat. A) kreves det sandfang på min. 5 m3. Det kan da være aktuelt å benytte et eksternt sandfang (type ZS-SR) og en utskiller (type UK-SR). I kat. B og C er krav til sandfang NS x 200 l. og NS x 300 l. (se dimensjonering for oljeutskillere NS-EN-858-2).

Utskillerkammeret
I utskillerkammeret (U) for olje vil fritt flytende olje og flyteslam stige til overflaten i løpet av den tid vannet oppholder seg i utskilleren (en time for nominell dimensjonerende avløpsmengde - i praksis minst to timer når vaskemaskiner og spyleslanger etc. benyttes med full kapasitet i anlegget).


I bunnen av utskillerkammeret vil det langsomt samles noe finslam (bilstøvpartikler) som ikke har fått tid til å avskilles tidligere i sandfangene. Dette finslammet inneholder noe asfalt­bitumen, som også vanlig veistøv gjør, men mindre enn 1% olje i forhold til tørrstoffet. På samme måte som sand fra sandfang kan bilstøvslammet deponeres uten restriksjoner på fyllplassene.

Koalesenskammeret
I koalesensfilterkammeret (K) vil de resterende små oljedråpene som ikke har hatt tid til å bli avskilt i utskillerkammeret (dvs. oljedråper med diameter fra 0,03 mm og nedover), få anledning til å samles på overflaten til et koalesens­filterelement. Dette består av sammenvevde fibre av rustfritt syrefast stål og polypropylenfibre, som gjør at oljen samles, siger oppover og «drypper» av fra filtermattten i overkant.

Filteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift. Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 "Class 1" Koalesensfilteret (fra det ledende tyske firma Rhodius) har et areal som tilvarer ca. 0,1 m2 pr. m3/time-kapasitet i henhold til den europeiske dimensjoneringsnormen NS-EN-858-2.

Filtermatten er montert i ramme og skal trekkes opp til overflaten for spyling i vaskehallen en gang hvert kvartal, i henhold til drifts­instruksen fra Odin Maskin.SUK-SR oljeutskiller- tekniske data:


SUK SR oljeutskiller teknisk 1000x397

 

 

NRF-nr.NSVåtvolum i utskillerOverflate i m2 utskillerSandfang i m3 utskillerDIUT-mål min. T-mål maks.DN INN/UTVekt i tonn
8383721 2 2 2,0 1,0 1900 1150 1000 700  1500 100 0,9
8383722 3 3 2,0 1,0 1900 1450 1300 700 1500  100 1,2
8383723 4 4 3,7 1,0 2400 1200 1050 900 1700  100 1,3
8383725 6 6 3,7 1,2 2400 1700 1550 900 1700  100 1,6
8383727 8 8 4,4 1,6 2600 1900 1750 900 1700  150 1,7
8383729 10 10 5,5 2,0 2960 1850 1700 1100 1700  150 2,0
8383732 12 12 5,5 2,4 2960 1950 1800 1100 1700  200 2,3
8383734 14 13 7,3 2,8 3360 1800 1650 1200 1900  200 3,0
8383735 15 14 7,3 3,0 3360 1900 1750 1200 1900  200 3,2


D=Diameter utskiller
I=Innløpshøyde
T=Standard terrenghøyde (kan varieres etter kundens ønsker)
U=UtløpshøydeKoalesensfilter
Komplett med koalesensfilter i rustfritt stål

Utskilleren leveres med nedstigningssjakt, rustfri leider og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Furnes gasstett kumlokk Ø 650 mm og flytende støpejerns ramme, maks. belastning 40 tonn.

Tanken produseres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Stuss for alarmanlegg:
3/4” innvendig rørgjenger.
Stuss for lufting: 2" innvendig rørgjenger.