OdinMiljo

SUKFL-H oljeutskiller for tuneller


med automatisk flytelukke på utløpet. Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «Class-1»suk h main 700 

  • Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 Class 1.

  • Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)

  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)

  • Sertifisert av Sintef - Byggforsk-sertifikat nr. 0542

  • Testet av DTI - Dansk Teknologisk Institut.

  • Kjøresterk konstruksjon.

  • CE-merket.

 

 

Leveres i størrelser fra NS 2-100 (våtvolum 2-70 kbm.)

Horisontal liggende gravimetrisk oljeutskiller med integrert sandfang og Rhodius koalesensfilter.
Denne utskilleren blir valgt der hvor det er behov for kap. NS 20-100. Leveres også i størrelse NS 2-15 når overdekningen er såpass lav at den stående runde modellen ikke kan benyttes.

Kan også leveres uten integrert sandfang, da som type UK-H.

Alle våre oljeutskillere er gravimetriske koalesensutskillere med store våtvolumer og lange oppholdstider, som er helt avgjørende for å tilfredsstille nytt strengt rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (maks 50 mg/l i reell drift hvor avløpsvannet påvirkes av en rekke faktorer som for eksempel høytrykkspyling, vaskekjemikalier etc.).

Våre oljeutskillere er også godkjent etter NS-EN-858-1 ”class 1” (max. 5 mg/l i en normert europeisk test med olje og vann).


 

SUKFL-H oljeutskiller teknisk:
sukfl h teknisk
sukfl h teknisk 2Komplett med koalesensfilter i rustfritt stål

Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.

Kjøresterk konstruksjon.

Stuss for alarmanlegg:
3/4” innvendig rørgjenger.

Stuss for lufting: 2" innvendig rørgjenger.
 

 Koalesensfilter