OdinMiljo

PrøvetakingskumPrøvetakingskum oljeutskiller
 


Dimensjon på inn- og utløp tilpasses oljeutskillerens rørdimensjoner.
 


 

Odin prøvetaker

 


Prøvetaker med teleskop uttrekk for opptak av vannprøver fra oljeutskillerens prøvekum.

Pris på forespørsel.