OdinMiljo

Alarm for olje-/bensinutskiller


for en eller to følere - type LAL-SRW

LAL SRW main 700

  • LAL-SRW, egensikkert universalrelè

  • KVF-104R, hengeføler for olje-/bensinutskiller

LAL-SRW er en kompakt alarm for olje- og bensinutskiller. Ved bruk av alarmen blir man varslet når utskilleren skal tømmes og når filteret må renses. Man vil også bli varslet dersom utskilleren lekker eller om utløpet tettes. Den omgjør signaler fra en eller to følere til et akustisk eller visuelt signal. LAL-SRW kan via to potensialfrie relékontakter, gi signal til fjernalarm, telefon, sentralovervåkningsanlegg o.l.

FØLERE
LAL-SRW kan tilknyttes to følere:
KVF: Til detektering og alarm ved maks oljelagtykkelse, gir alarm når utskilleren skal tømmes og ved synkende væskenivå i utskilleren.

NVF: Til detektering og alarm ved høyt væskenivå, gir alarm ved tett filter osv.

Den akustiske alarmen kan sammen med de potensialfrie reléene stilles inn for å repetere alarmen igjen etter 24 timer. Dette er med på å øke sikkerheten for at tømming av olje/-bensinutskilleren blir utført. LAL-SRW kan også innstilles til alarmhold, visuelt og via relé 2.

Den akustiske alarmen kan sammen med de potensialfrie reléene stilles inn for å repetere alarmen igjen etter 24 timer. Dette er med på å øke sikkerheten for at tømming av olje/-bensinutskilleren blir utført. LAL-SRW kan også innstilles til alarmhold, visuelt og via relé 2.


Tekniske data:

Driftsspenning: 230Vac, ±10%, 50/60Hz
Egetforbruk: Maks/Normal 6VA/4,5VA
Utgang: Relé 1 potensialfri, 4A/250Vac/100Va veksel. Relé 2 potensialfri, 4A/250Vac/100Va veksel. Følerutganger og reléer er galvanisk atskilt fra nettforsyningen.
Maks forsikring: 10A
Akustisk lydnivå: Ca. 70dBA
Akustisk lydfrekvens: Ca. 4kHz
Omgivelsestemperatur: –25 til +60°C
Mål (H x B x D): M36 system, 86 x 70 x 58 mm
Vekt: 325 g.
Kapsling: IP20
Egensikkerhet: [EEx ia] IIB
Atex sertifikat: DEMKO 04 ATEX 136466

 


dip switch olje 800


DIP-SWITCH innstillinger

NB! Ved bruk av to følere skal normalt alle stå i "on".
Ved kun KVF: Dip 1 "off"
Ved kun NVF: Dip 2 "off"

Ved alle DIP-switcher i "on", slipper relé 1 og 2 samtidig ved alarm/følerfeil. Dersom alarm-situasjonen blir borte, trekker relé 1, og relé 2 indikerer at det har vært alarm. Ved trykk på "reset" vil reléene trekke.

Ved Dip nr. 4 "off" og nr. 5 "on": Relé 1 slipper for NVF, overløp/følerfeil og relé 2 for KVF, lagtykkelse/følerfeil. Forsvinner alarm/følerfeil, trekker relé 1 og/eller 2 igjen. Ved trykk på "reset" vil reléene trekke.

Ved Dip nr. 4 "off" og nr. 5 "off": Relé 1 slipper ved alarm/følerfeil uansett føler. Forsvinner alarm/ følerfeil, trekker relé 1 og 2 igjen. Ved trykk på "reset" vil reléene trekke.

Ved Dip nr. 4 "on" og nr. 5 "off": Relé 1 slipper ved alarm/følerfeil uansett føler. Relé 2 trekker igjen etter 3 min, selv om det fremdeles er alarm/ følerfeil. Forsvinner alarm/følerfeil, trekker relé 1 og/eller 2 igjen. Ved trykk på "reset" vil reléene trekke.


LAL-SRV front

LED indikering

Det er fire lysdioder som viser tilstanden:

Supply:
Gul diode lyser når det er nettspenning på styringen. Gul diode blinker ved oppstart.

System OK:
Grønn diode lyser ved normal driftstilstand. Grønn diode blinker når det har vært alarm, men er tilbake i normal drift. Ved manuell kvittering på RESET-knappen vil den grønne dioden lyse konstant.

Overflow alarm:
Rød diode lyser når NVF-føler er i alarmtilstand. Høyt væskenivå, mulig tett filter.
Rød diode blinker for å indikere at det er følerfeil. Rød diode vil blinke/lyse til alarmforholdet ved føleren er i orden.

High-oil level:
Rød diode lyser når KVF-føler er i alarmtilstand. Utskilleren skal tømmes.
Rød diode blinker for å indikere at det er følerfeil. Rød diode vil lyse/blinke til alarmforholdet ved føleren er i orden.


 

Installasjon
Selv om LAL-SRW er et egensikkert relé, betyr ikke dette at det kan monteres i eksplosjonsfarlige områder. Det er kun kabler og valgte følere som kan plasseres der. LAL-SRW er beregnet til montering på DIN-skinne og kan derfor plasseres i fordelingsskap eller i kapsling på et sentralt sted.
Produktet skal være spenningsløst når det installeres og når det utføres service. Selve føleren må ikke jordforbindes!


Følerkabel
Følerkabelen kan forlenges, men det må være maks en sløyfemotstand på 10 ohm for NVF føler og 20 ohm for KVF føler. Det anbefales en maksimal lengde på 250 m på NVF-føler og 500 m på KVF-føler. NB! Følerkabel må ikke kuttes, men kveiles opp og stripses til festekrok i utskilleren før den skjøtes. Ved skjøting av både NVF-føler og KVF-føler kan det benyttes en kabel på minimum 4 x 1 mm2. Dersom det benyttes en koplingsboks type NVO5-VD, kan kablene samles i sone 0 (i utskilleren). Kabelen til føler kan være med skjerm for å gi høyere immunitet overfor elektrisk støy. Skjermen skal da tilkoples klemme 23.
Vær oppmerksom på at det kan være spesielle regler mht. installasjoner og merking i sone 0. Følerkabelen må ikke fremføres i kanaler/rør sammen med andre strømkretser. Unngå at følerkabler legges parallelt med kabler som kan indusere signaler/støy på følersignalet, og dermed forstyrre nivåkontrollens funksjon.

Ved tekniske spørsmål eller ønske om spesialkatalog, ring Micro Matic Norge AS på 66 77 57 60. 

 

 

lal_srw kobling
Testprosedyrer

Normaltilstand KVF
Hold om metalldelen på KVF føleren. Dette vil simulere at føleren er i vann. På LAL-SRW vil "Supply" og "System OK" lyse. Vær oppmerksom på at normaltilstand ikke kan testes i en bøtte med vann.

Normaltilstand NVF
Skal henge i luft. På LAL-SRW vil "Supply" og "System OK" lyse.

Alarmtilstand KVF
Henges fritt i luften. Dette vil få "System OK" til å slukke og "High oil level" til å lyse.

Alarmtilstand NVF
Senkes ned i vann/væske. "System OK" slukker og "Overflow alarm" vil lyse. Vær oppmerksom på at det er en viss responstid når NVF-føleren går fra våt til tørr tilstand.

Lampe og relétest
Hold "Alarm Reset" inne i ca. 3 sekunder. LAL-SRW vil gå i testmodus. Lysdiodene vil lyse, lydgiver og reléer aktiveres.


Montering UK-SR og SUK-SR

Nominell størrelse (NS) stående rund oljeutskiller (SR): NS 2
Fulltanknivå FTN: 100 mm
Føler spiss nivå FSN: 220 mm

Nominell størrelse (NS) stående rund oljeutskiller (SR): NS 3-4
Fulltanknivå FTN: 150 mm
Føler spiss nivå FSN: 270 mm

Nominell størrelse (NS) stående rund oljeutskiller (SR): NS 6
Fulltanknivå FTN: 150 mm
Føler spiss nivå FSN: 270 mm

Nominell størrelse (NS) stående rund oljeutskiller (SR): NS 8-12
Fulltanknivå FTN: 200 mm
Føler spiss nivå FSN: 320 mm

Nominell størrelse (NS) stående rund oljeutskiller (SR): NS 14-20
Fulltanknivå FTN: 250 mm
Føler spiss nivå FSN: 370 mm

 


suksr ftn 737x386

 

Montering UK-H og SUK-H

Nominell størrelse (NS) liggende oljeutskiller (H): NS 2-4 (Ø1.400)
Fulltanknivå FTN: 100 mm
Føler spiss nivå FSN: 220 mm

Nominell størrelse (NS) liggende oljeutskiller (H): NS 6-12 (Ø1.600)
Fulltanknivå FTN: 150 mm
Føler spiss nivå FSN: 270 mm

Nominell størrelse (NS) liggende oljeutskiller (H): NS 14-20 (Ø1.900)
Fulltanknivå FTN: 200 mm
Føler spiss nivå FSN: 320 mm

Nominell størrelse (NS) liggende oljeutskiller (H): NS 25-40 (Ø2.300)
Fulltanknivå FTN: 250 mm
Føler spiss nivå FSN: 370 mm

Nominell størrelse (NS) liggende oljeutskiller (H): NS 45-100 (Ø2.600)
Fulltanknivå FTN: 250 mm
Føler spiss nivå FSN: 370 mm

 

 

alarm skisse SUK H 730