OdinMiljo

Oljeutskillere med gjenvinningsanlegg for vaskevann

 

gjenvinning main 650

  • Alltid optimal renseeffekt

  • 80% av vannet kan resirkuleres

  • Enkel og automatisk drift

  • Spar minst 25% av vaskekjemikaliene

  • Funksjons- og holdbarhetsgaranti

  • Katodisk beskyttelse er standard

  • Leveres direkte fra produsent - en fordel både ved kjøp og service

  • Dimensjonert riktig i forhold til SFT´s forskrifter, og med koalesensfilter i tillegg


 

Skiller slam og olje - renser vannet for gjenbruk

SUK-P slam- og oljeutskiller med koalesensfilter og pumpekum, en generasjon renseanlegg som reduserer vannforbruk og forurensning.

Gjenvinningsanlegg for vaskevann


Sand og slam til fyllplass
Grovslam fra rennen i vaskehallen og sandfanget(S) kan leveres til anvist sted på vanlige fyllplasser.

Oljeavfall kan evt. samles og konsentreres
I dag blir mengden olje relativt liten slik at den kan akkumuleres i oljeutskilleren (U) mellom hver tømming. En varsellampe kan gi signal dersom oljemengden blir for stor. Det kan immidlertid legges en automatisk "skimming" av overflaten, slik at oljeavfallet blir konsentrert i egen samletank.


Koalesensfilter "etterpolerer" avløpsvannet
De aller minste oljedråpene, som fremdeles er "svevende" i utløpsvannet fra oljeutskilleren(U). Ved å lede vannet gjenniom et koalesensfilter med fibre av rustfritt stål og plast, vil de små oljedråpene smelte sammen i filteret, og stige opp til overflaten. Filtermattene kan løftes opp og spyles en gang per kvartal.


Pumpekum for resirkulering av vaskevannet
Etter koalesensfiltreringen kan vannet trygt ledes til utløp, men det vil også være lønnsomt å resirkuelre ca. 80% til bilvaskemaskinen. For å beskytte maskinens dyser og børster bør vannet likevel føres gjennom Odin Maskins sandfilter, fylt med vanlig vannverks filtersand, før det samles i vaskemaskinens rentvannstank. Ca. 20% er tilstrekkelig for å hindre for høyt saltinnhold, etc. i vaskevannet. Med 80% resirkulering reduseres behovet for vaskekjemikalier med mellom 20 og 25%. En dykket avløpspumpe i pumpekummen nivåstyres fra stavfølere i rentvannstanken. Sandfilteret har automatikk som styrer periodevis tilbakespyling.