SUKFL-H oljeutskiller

OdinMiljo

SUKFL-H oljeutskiller for tuneller


med automatisk flytelukke på utløpet. Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «Class-1»suk h main 700 

  • Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 Class 1.

  • Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)

  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)

  • Sertifisert av Sintef - Byggforsk-sertifikat nr. 0542

  • Testet av DTI - Dansk Teknologisk Institut.

  • Kjøresterk konstruksjon.

  • CE-merket.

 

 

Leveres i størrelser fra NS 2-100 (våtvolum 2-70 kbm.)

Horisontal liggende gravimetrisk oljeutskiller med integrert sandfang og Rhodius koalesensfilter.
Denne utskilleren blir valgt der hvor det er behov for kap. NS 20-100. Leveres også i størrelse NS 2-15 når overdekningen er såpass lav at den stående runde modellen ikke kan benyttes.

Kan også leveres uten integrert sandfang, da som type UK-H.

Alle våre oljeutskillere er gravimetriske koalesensutskillere med store våtvolumer og lange oppholdstider, som er helt avgjørende for å tilfredsstille nytt strengt rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (maks 50 mg/l i reell drift hvor avløpsvannet påvirkes av en rekke faktorer som for eksempel høytrykkspyling, vaskekjemikalier etc.).

Våre oljeutskillere er også godkjent etter NS-EN-858-1 ”class 1” (max. 5 mg/l i en normert europeisk test med olje og vann).SUKFL-H oljeutskiller tekniske data:

sukfl h teknisk

sukfl h teknisk 2

NSD1D2
2 - 12 Ø 650 Ø 800
14 - 40 Ø 800 Ø 800
45 - 80 Ø 800 Ø 1150NRF- nummerNSVåtvolum m3 utskillerSandfang m3 utskillerLDIUDN inn-/utløpAnt. halser (D1+2)Vekt i tonn
8383771 2 2 1,0 2500 1400 1100 950 100 2 0,75
8383772 3 3 1,0 3300 1400 1100 950 100 2 0,90
8383773 4 4 1,0 4000 1400 1100 950 100 2 1,05
8383775 6 6 1,2 4500 1600 1300 1150 100 3 1,20
8383777 8 8 1,6 6000 1600 1300 1150 150 3 1,65
8383779 10 10 2,0 7500 1600 1300 1150 150 3 1,90
8383782 12 12 2,4 9000 1600 1300 1150 150 3 2,20
8383784 14 13 2,8 6500 1900 1600 1450 150 3 2,40
8383785 15 14 3,0 7200 1900 1600 1450 200 3 2,60
8383787 20 16 4,0 8700 1900 1600 1450 200 3 2,90
8383788 25 18 5,0 7000 2300 1900 1750 250 3 3,00
8383789 30 21 6,0 7900 2300 1900 1750 250 3 3,25
8383791 35 24 7,0 9000 2300 1900 1750 300 3 3,65
8383792 40 28 8,0 10500 2300 1900 1750 300 3 4,30
8383793 45 31 9,0 9000 2600 2150 2000 300 3 4,80
8383794 50 35 10,0 10000 2600 2150 2000 300 3 5,20
8383824 60 45 11,0 12500 2600 2150 2050 300 3 6,00
8383825 80 56 16,0 15800 2600 2200 2050 300 3 8,00L=Lengde utskiller
D=Diameter utskiller
I=Innløpshøyde
U=Utløpshøyde.Koalesensfilter
Komplett med koalesensfilter i rustfritt stål

Tanken produseres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Kjøresterk konstruksjon.

Stuss for alarmanlegg:
3/4” innvendig rørgjenger.

Stuss for lufting: 2" innvendig rørgjenger.