ZS-SR sandfang

OdinMiljo

Sandfang type ZS-SR


Markedest mest effektive sandfang, stående rundt - for bilvaskeanlegg

zs sr sandfang 650


Beskrivelse

Odin Z-sandfang leveres standard med 2 ledevegger som gir meget lav strømningshastighet for effektiv sedimentering av sand og slam, samtidig som kortslutningstrømmer unngås. Et slikt effektivt sandfang "hjelper" også oljedråper til å stige i vannfasen, slik at oljeutskilleren etter sandfanget blir mer effektiv.

Sandfanget leveres med nedstigningssjakt og arbeidsrepo som gir meget enkel adkomst for tømming, service og vedlikehold.
Leveres også med kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Furnes gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme. Tanken er i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.

Odin ZS-SR sandfang for plassering i forkant av UK-SR oljeutskiller, tilpasset vaskeanlegg for kjøretøyer. Leveres i størrelse fra 2-12 kbm våtvolum.

Sandfanget er utformet med "ledevegger", slik at kortslutningstrømmer unngåes, for best mulig nyttegjøring av våtvolumet.  • T-mål etter kundens ønske (uk-innløp til ferdig terreng).

  • Kjøresterk konstruksjon.ZS-SR sandfang tekniske data:

 

Z sandfang teknisk 1000x393

NRF- nummerVåtvolum i m3Overflate i m2DIUT-mål min.T-mål maks.DN inn/ut*)Vekt i tonn
3245151 2 2,0 1600 1150 1100 700 1200 100 0,8
3245152 3 2,8 1900 1150 1100 700 1200 100 0,9
3245153 4 2,8 1900 1500 1450 700 1200 100 1,0
3245154 5 4,5 2400 1200 1150 900 1500 100 1,3
3245155 6 4,5 2400 1450 1400 900 1500 100 1,4
3245156 8 4,5 2400 1900 1850 900 1500 150 1,7
3245157 10 6,8 2600 1950 1900 1100 1700 150 2,0
3245158 12 6,8 2960 1750 1700 1100 1700 150 2,2
3245159 15 8,8 3360 1850 1800 1100 1700 200 2,3

 

D=Diameter utskiller
I=Innløpshøyde
T=Standard terrenghøyde (kan varieres etter kundens ønsker)
U=Utløpshøyde.Oljeutskiller type UK-SR


Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 "class 1"


uk sr 650Dette er en komplett oljeutskiller tilpasset bilvaskeanlegg som renser oljeholdig avløpsvann fra bilvaskemaskiner og selvvaskeplasser.

Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 "Class 1". Dimensjonert etter NS-EN-858-2.Komplett oljeutskiller med koalesensfilter for etterpolering av utløpsvannet for å tilfredstille skjerpede rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (Max. 50 mg/l i reell drift).

Leveres med Rhodius koalesensfilter-matte som består av syrefaste - og polypropylen-tråder montert i rustfri ramme. Dette koalesensfilteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift.

Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 "Class 1".

Utskilleren leveres komplett med nedstigningssjakt, arbeidsrepo, leider i rustfritt stål og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme (belastning 40 tonn).

Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Utskillerkammeret (U)
I utskillerkammeret (U) vil fri flytende olje stige til til overflaten i løpet av den tid avløpsvannet oppholder seg i utskilleren. Det er meget viktig å ha stort våtvolum slik at oppholdstiden blir på minst 1 time ved maksimal vannbelastning.

Oljeutskilleren skal tømmes før oljesjiktet utgjør 25% av våtvolumet, eller minst 1. gang pr. år.


Koalesensfilteret (K)
Midt i utskilleren står det plassert en Rhodius koalesensfilter-matte bestående av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Oljedråper i dispergert fase med størrelse <150 µm vil "smelte" sammen i filtertrådenes skjæringspunkter til større avskillbare oljedråper, slik at de vil stige til overflaten etter koalesensfilteret.
Det er viktig at koalesensfilteret rengjøres regelmessig ca. 4 ganger pr. år.

Ferdig renset avløpsvann vil så passere ut av utskilleren med dykket utløp og gjennom en påmontert prøvetakingskum. Denne prøvtakingskummen er et påkrevd tilleggsutstyr.

NB!
På bilvaskeanlegg med bilvaskemaskin og/eller selvvaskeplasser er det spesielle minimumskrav til sandfangsvolum etter NS-EN-858-2.:

Når oljeutskillerens nominelle størrelse (NS) er beregnet etter NS-EN-858-2, skal minimum sandfangsvolum være NS X 300 liter for bilvaskeanlegg.

For eksempel ved type UK-SR NS 10 x 300 liter = Minimum 3 kbm sandfangsvolum. 1 stk bilvaskemaskin = minimum 5 kbm sandfangsvolum.

Når NS-EN-858-2 setter krav til slike store sandfangsvolum for bilvaskeanlegg, leverer Odin Maskin separate sandfang i størrelsene 2-12 kbm av type ZS-SR for plassering i forkant av UK-SR oljeutskiller.

Sandfanget leveres med nedstigningssjakt og arbeidsrepo som gir meget enkel adkomst for tømming, service og vedlikehold.

Leveres også med kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejernsramme.

Tankene er i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.


  • Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)

  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)

  • Sertifisert av Sintef-Byggforsk - sertifikat nr. 0542

  • Testet av DTI - Dansk Teknologisk Institut.

  • T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng).

  • Kjøresterk konstruksjon.

  • CE-merket.UK-SR oljeutskiller - tekniske data:


UK SR oljeutskiller teknisk 1000x477
NRF nr.NSVåtvolum i m3Overflate i m2 D IUT-mål min.T-mål maks.DN inn-/utløpVekt i tonn

8383701

2

2

2,0

1600

1150

1000

700

1500

100

0,8

8383702

3

3

2,8

1900

1150

1000

700

1500

100

1,0

8383703

4

4

2,8

1900

1450

1300

700

1500

100

1,2

8383705

6

6

4,5

2400

1400

1250

900

1700

100

1,4

8383707

8

8

4,5

2400

1900

1750

900

1700

150

1,7

8383709

10

10

5,3

2600

1950

1800

900

1700

150

2,0

8383711

12

12

6,8

2960

1900

1750

1100

1700

200

2,3

8383714

14

13

8,8

3360

1650

1500

1200

1900

200

2,8

8383715

15

14

8,8

3360

1700

1550

1200

1900

200

3,0

8383717

20

16

8,8

3360

1950

1800

1200

1900

200

3,1


D=Diameter utskiller
I=Innløpshøyde
T=Standard terrenghøyde (kan varieres etter kundens ønsker)
U=UtløpshøydeKoalesensfilter

Komplett med koalesensfilter i rustfritt stål

Utskilleren leveres med nedstigningssjakt, rustfri leider og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Furnes gasstett kumlokk Ø650 mm og flytende støpejerns ramme, maks. belastning 40 tonn.
Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.

Stuss for alarmanlegg:
3/4” innvendig rørgjenger.
Stuss for lufting: 2" innvendig rørgjenger.