UK-SR oljeutskiller

OdinMiljo

Oljeutskiller type UK-SR


Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 "class 1"


uk sr 650  • Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)

  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)

  • Sertifisert av Sintef-Byggforsk - sertifikat nr. 0542

  • Testet av DTI - Dansk Teknologisk Institut.

  • T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng).

  • Kjøresterk konstruksjon.

  • CE-merket.

 

 

Dette er en komplett oljeutskiller tilpasset bilvaskeanlegg som renser oljeholdig avløpsvann fra bilvaskemaskiner og selvvaskeplasser.

Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 "Class 1". Dimensjonert etter NS-EN-858-2.Komplett oljeutskiller med koalesensfilter for etterpolering av utløpsvannet for å tilfredstille skjerpede rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (Max. 50 mg/l i reell drift).

Leveres med Rhodius koalesensfilter-matte som består av syrefaste - og polypropylen-tråder montert i rustfri ramme. Dette koalesensfilteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift.

Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 "Class 1".

Utskilleren leveres komplett med nedstigningssjakt, arbeidsrepo, leider i rustfritt stål og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme (belastning 40 tonn).

Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Utskillerkammeret (U)
I utskillerkammeret (U) vil fri flytende olje stige til til overflaten i løpet av den tid avløpsvannet oppholder seg i utskilleren. Det er meget viktig å ha stort våtvolum slik at oppholdstiden blir på minst 1 time ved maksimal vannbelastning.

Oljeutskilleren skal tømmes før oljesjiktet utgjør 25% av våtvolumet, eller minst 1. gang pr. år.


Koalesensfilteret (K)
Midt i utskilleren står det plassert en Rhodius koalesensfilter-matte bestående av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Oljedråper i dispergert fase med størrelse <150 µm vil "smelte" sammen i filtertrådenes skjæringspunkter til større avskillbare oljedråper, slik at de vil stige til overflaten etter koalesensfilteret.
Det er viktig at koalesensfilteret rengjøres regelmessig ca. 4 ganger pr. år.

Ferdig renset avløpsvann vil så passere ut av utskilleren med dykket utløp og gjennom en påmontert prøvetakingskum. Denne prøvtakingskummen er et påkrevd tilleggsutstyr.

NB!
På bilvaskeanlegg med bilvaskemaskin og/eller selvvaskeplasser er det spesielle minimumskrav til sandfangsvolum etter NS-EN-858-2.:

Når oljeutskillerens nominelle størrelse (NS) er beregnet etter NS-EN-858-2, skal minimum sandfangsvolum være NS X 300 liter for bilvaskeanlegg.

For eksempel ved type UK-SR NS 10 x 300 liter = Minimum 3 kbm sandfangsvolum. 1 stk bilvaskemaskin = minimum 5 kbm sandfangsvolum.

Når NS-EN-858-2 setter krav til slike store sandfangsvolum for bilvaskeanlegg, leverer Odin Maskin separate sandfang i størrelsene 2-12 kbm av type ZS-SR for plassering i forkant av UK-SR oljeutskiller.

Sandfanget leveres med nedstigningssjakt og arbeidsrepo som gir meget enkel adkomst for tømming, service og vedlikehold.

Leveres også med kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejernsramme.

Tankene er i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.


Eksempel på komplett utskilleranlegg til f.eks. bilvaskeanlegg

zs sr og uk sr 650

Z-SR sandfang og UK-SR oljeutskiller
UK-SR oljeutskiller tekniske data:


UK SR oljeutskiller teknisk 1000x477NRF nr.NSVåtvolum i m3Overflate i m2 D IUT-mål min.T-mål maks.DN inn-/utløpVekt i tonn

8383701

2

2

2,0

1600

1150

1000

700

1500

100

0,8

8383702

3

3

2,8

1900

1150

1000

700

1500

100

1,0

8383703

4

4

2,8

1900

1450

1300

700

1500

100

1,2

8383705

6

6

4,5

2400

1400

1250

900

1700

100

1,4

8383707

8

8

4,5

2400

1900

1750

900

1700

150

1,7

8383709

10

10

5,3

2600

1950

1800

900

1700

150

2,0

8383711

12

12

6,8

2960

1900

1750

1100

1700

200

2,3

8383714

14

13

8,8

3360

1650

1500

1200

1900

200

2,8

8383715

15

14

8,8

3360

1700

1550

1200

1900

200

3,0

8383717

20

16

8,8

3360

1950

1800

1200

1900

200

3,1


D=Diameter utskiller
I=Innløpshøyde
T=Standard terrenghøyde (kan varieres etter kundens ønsker)
U=UtløpshøydeKoalesensfilter
Komplett med koalesensfilter i rustfritt stål

Utskilleren leveres med nedstigningssjakt, rustfri leider og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Furnes gasstett kumlokk Ø 650 mm og flytende støpejerns ramme, maks. belastning 40 tonn.
Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.

Stuss for alarmanlegg:
3/4” innvendig rørgjenger.
Stuss for lufting: 2" innvendig rørgjenger.