OdinMiljo

Odin Batchpur minirenseanlegg - fremtidens minirenseanlegg


Godkjent etter NS-EN 12566-3

TG 20513

Odin Batchpur 5 pe 715Odin Batchpur SBR-teknologi - med mulighet for web-basert overvåkningOm Odin Batchpur minirenseanlegg

Odin Batchpur minirenseanlegg er et kvalitetsprodukt utviklet i samarbeid mellom Odin Miljø AS i Fredrikstad og Batchpur GmbH i Tyskland.

Batchpur leverer alt teknisk utstyr. Odin Miljø produserer egne tanker og sammenstiller anlegg. Produksjon skjer ved vår fabrikk i Fredrikstad.

Batchpur GmbH er en av Tysklands absolutt ledende firmaer når det kommer til ekspertise på renseteknologi og mindre avløpsanlegg. De har alle godkjenninger innen EU og har til nå samarbeid med over 20 land i hele verden.

Batchpur teknologien skiller seg fra konkurrentene ved at det kun benyttes komponenter av industri-standard i stedet for rimelige PVC-rørdeler o.l. som ellers er mer vanlig.

Odin - som selv har produsert systemer for avløpsrensing siden 1970-tallet er kjent for sine robuste produkter som foretrekkes av mange både innenfor og utenfor landets grenser.
Sammen med vår tyske samarbeidspartner blir vi et slagkraftig team som kan tilby de mest hardføre kvalitetsproduktene på det norske markedet. I tillegg har vi, ved å samarbeide med Batchpur GmbH ekspertise på små avløpsanlegg som ingen andre i Norge kan skilte med.

Så dersom man ønsker et minirenseanlegg for fremtiden som tåler norsk klima er dette produktet for deg.


Renseprosess

3-trinns renseprosess, mekanisk, kjemisk og biologisk. Anlegget er basert på SBR-prosessen (sequence-batch-reactor).
Avløpsvann fra slamavskiller kammeret pumpes inn i reaktorkammeret hvor det luftes (biologisk prosess). Mot slutten av luftetiden tilsettes kjemikalier (kjemisk prosess).
Etter dette starter sedimenteringsfasen. Her sedimenterer alle partikler (synker til bunnen av kammeret).
Det ferdig rensede vannet som dannes øverst i vannfasen pumpes deretter ut via en prøvetakingsbeholder.

Overskuddsslam pumpes deretter tilbake til slamavskiller kammeret.

Anlegget kjører 4 sykluser pr. døgn hvor hver syklus har kapasitet til inntil 650 liter avløpsvann.


Oppnådde renseresultater

BOF 5 (organisk stoff)

Myndighetenes krav ved følsomt område: 90%
Odin Batchpur resultater: 97,5%

Fosfor (Tot-P)
Myndighetenes krav: 90%
Odin Batchpur resultat: 93,9%


Fordeler med å velge Odin Batchpur minirenseanlegg:

- Testet og godkjent iht. NS-EN 12566-3.
- 40 års erfaring med avløpsrensing.
- Utvendig nedgradv montering - ingen skjemmende overbygning.
- Materialer som tåler stor påkjenning med meget lang levetid.
- Ferdig montert styreskap - ingen monteringskostnader på stedet.
- Norsk-produsert og utviklet for norske forhold.
- Store slamavskiller volum - sikrer sjelden tømming.
- Driftssikkert, patentert styresystem.
- Markedets laveste servicekostnader.