Modeller 5-50 pe

OdinMiljo

Modellserie - tekniske data


5 pe

Odin Batchpur 5 pe tekn 

Anleggsstørrelse:5 pe (1 husstand)
Antall slamtømminger pr. år: 1
Slamavskiller volum: 3,9 kbm.
Effektivt slamlager volum: 3,3 kbm.
Tankmateriale: Rotasjonsstøpt polyetylen
Ca. strømforbruk pr. år: 200 kwh.
Rørdimensjoner INN/UT: Ø110 mm
   
Antall tanker: 1
Tot. høyde (inkl. hals): 2.100 mm
Diameter: Ø 1.800 mm
Lengde: 3.150 mm
Innløpshøyde: 1.470 mm
Utløpshøyde: 1.370 mm
Vekt: 400 kg.

 


10 pe

Odin Batchpur 10 pe tekn

 

Anleggsstørrelse:10 pe (2 husstander)
Antall slamtømminger pr. år: 1
Slamlavskiller volum: 7,3 kbm.
Effektivt slamlager volum: 6,5 kbm.
Tankmateriale: Rotasjonsstøpt polyetylen
Ca. strømforbruk pr. år: 350 kwh.
Rørdimensjoner INN/UT: Ø110 mm
   
Antall tanker: 2
Tot. høyde tank/tank 2 (inkl. halser): 2.100 mm
Diameter: Ø 1.800 mm
Lengde tank 1/tank 2: 3.150 mm
Innløpshøyde: 1.400 mm
Utløpshøyde: 1.400 mm
Vekt: 350kg + 400 kg.

 


15 pe

Odin Batchpur 15 pe tekn

 

Anleggsstørrelse:15 pe (3 husstander)
Antall slamtømminger pr. år: 2
Slamavskiller volum: 9,5 kbm.
Effektivt slamlager volum: 7,9 kbm.
Tankmateriale: GRP (glassfiber armert polyester) / rotasjonsstøpt polyetylen
Ca. strømforbruk pr. år: 400 kwh.
Rørdimensjoner INN/UT: Ø110 mm
   
Antall tanker: 2
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.100 mm
Diameter slamavskiller: Ø 1.600 mm
Lengde slamavskiller: 5.750 mm
Innløpshøyde slamavskiller: 1.350 mm
Utløpshøyde slamavskiller: 1.250 mm
Vekt slamavskiller: 520 kg.
   
Tot. høyde reaktortank (inkl. hals): 2.100 mm
Diameter reaktortank: 1.800 mm
Lengde reaktortank: 3.150 mm
Innløpshøyde reaktortank: 1.400 mm
Utløpshøyde reaktortank: 1.400 mm
Vekt reaktortank: 375 kg.

 


20 pe

Odin Batchpur 20 pe tekn

Anleggsstørrelse:20 pe (4 husstander)
Antall slamtømminger pr. år: 2
Slamavskiller volum: 12,0 kbm.
Effektivt slamlager volum 10,2 kbm.
Tankmateriale: GRP (glassfiber armert polyester) / rustfritt stål
Ca. strømforbruk pr. år: 400 kwh.
Rørdimensjoner INN/UT: Ø160 mm
   
Antall tanker: 2
Tot. høyde slamavskiller: 2.300 mm
Diameter slamavskiller: Ø 1.600 mm
Lengde slamavskiller: 7.150 mm
Innløpshøyde slamavskiller: 1.350 mm
Utløpshøyde slamavskiller: 1.250 mm
 Vekt slamavskiller: 650 kg. 
   
Tot. høyde reaktortank: 2.300 mm
Diameter reaktortank: Ø 2.400 mm
Innløpshøyde reaktortank: 1.500 mm
Utløpshøyde reaktortank: 1.500 mm
Vekt reaktortank: 900 kg.

 


30 pe


Odin Batchpur 30 pe tekn

Anleggsstørrelse:30 pe (5-6 husstander)
Antall slamtømminger pr. år: 2
Slamavskiller volum: 14,0 kbm.
Effektivt slamlager volum: 11,3 kbm.
Tankmateriale: GRP (glassfiber armert polyester) / rustfritt stål
Ca. strømforbruk pr. år: 500 kwh.
Rørdimensjoner INN/UT: Ø160 mm
   
Antall tanker: 2
Tot. høyde slamavskiller: 2.700 mm
Diameter slamavskiller: Ø 2.000 mm
Lengde slamavskiller: 5.200 mm
Innløpshøyde slamavskiller: 1.750 mm
Utløpshøyde slamavskiller: 1.650 mm
Vekt slamavskiller: 750 kg.
   
Tot. høyde reaktortank: 3.000 mm
Diameter reaktortank: Ø 2.600 mm
Innløpshøyde reaktortank: 1.500 mm
Utløpshøyde reaktortank: 1.500 mm
Vekt reaktortank: 1.200 kg.

 


40 pe

Odin Batchpur 40 pe tekn

Anleggsstørrelse:40 pe (7-8 husstander)
Antall slamtømminger pr. år: 3
Slamavskiller volum: 15,5 kbm.
Effektivt slamlager volum: 11,9 kbm.
Tankmateriale: GRP (glassfiber armert polyester) / rustfritt stål
Ca. strømforbruk pr. år: 550 kwh.
Rørdimensjoner INN/UT: Ø160 mm
   
Antall tanker: 2
Tot. høyde slamavskiller: 2.700 mm
Diameter slamavskiller: Ø 2.000 mm
Lengde slamavskiller: 5.200 mm
Innløpshøyde slamavskiller: 1.750 mm
Utløpshøyde slamavskiller: 1.650 mm
Vekt slamavskiller: 860 kg.
   
Tot. høyde reaktortank: 3.000 mm
Diameter reaktortank: Ø 2.600 mm
Innløpshøyde reaktortank: 1.900 mm
Utløpshøyde reaktortank: 1.900 mm
Vekt reaktortanker: 1.400 kg.

 


50 pe

Odin Batchpur 50 pe tekn

Anleggsstørrelse:50 pe (9-10 husstander)
Antall slamtømminger pr. år: 3
Slamavskiller volum: 17,0 kbm.
Effektivt slamlager volum: 12,5
Tankmateriale: GRP (glassfiber armert polyester) / rustfritt stål
Ca. strømforbruk pr. år: 1.100 kwh.
Rørdimensjoner INN/UT: Ø160 mm
   
Antall tanker: 3
Tot. høyde slamavskiller: 2.700 mm
Diameter slamavskiller: Ø 2.000 mm
Lengde slamavskiller: 6.100 mm
Innløpshøyde slamavskiller: 1.750 mm
Utløpshøyde slamavskiller: 1.650 mm
Vekt slamavskiller: 910 kg.
   
Tot. høyde reaktortanker: 2.600 mm
Diameter reaktortanker: Ø 2.400 mm
Innløpshøyde reaktortanker: 1.800 mm
Utløpshøyde reaktortanker: 1.800 mm
Vekt reaktortanker: 1.000 kg.