OdinMiljo

Forspranget i kvalitet og teknikk

 

Odin Batchpur skiller seg fra konkurrentene med gjennomført kvalitet i alle tekniske komponenter.


gjennomskjeart tank 400

 

Kvalitet fremfor kvantitet

Vi satser ikke på å selge flest anlegg, men best anlegg.
Vi skal ikke levere et produkt som er akkurat sterkt nok. Vi skal levere det sterkeste produktet. På den måten sikrer vi at produktene vi leverer vil tåøe all påkjenning de kan bli utsatt for. Dette gjelder både mht. frakt, lasting og lossing og ikke minst installasjon og håndtering på anleggsplassen.

I tillegg er vi sikre på at våre tanker ikke deformeres når de vel er installert. Man må også tenke på at disse produktene skal være nedgravd og fungere i mange år fremover.
Dvs. at tankene skal være like hele og ha samme form den dagen de graves opp som den dagen de ble installert.


 

batchpur rorpakke 400

Alt fra selve tankene til den minst lille komponent i Odin Batchpurs minirenseanlegg er gjennomført høy kvalitet. Her blir det kun benyttet deler av høy industri-standard som skal tåle et tøft klima i mange år fremover.


Ingen bevegelige deler:

Det finnes ingen bevegelig deler i anlegget - alle steg i prosessen blir utført ved hjelp av luft (mamutpumping). Andre SBR-anlegg på markedet som styres av luft har gjerne 1 komponent som er mekanisk, doseringspumpen for kjemikalier. Odin Batchpur har et patentert system for tilsetting av kjemikalier som styres kun ved hjelp av trykkluft.batchpur paxbeholder 400


Tilsetting av kjemikalier uten bruk av mekaniske doseringspumper

Patentert nyhet i Norge for tilsats av fellingskjemikalier.
Så og si alle områder i Norge har krav til fjerning av 90% fosfor fra avløpsvannet. Flesteparten av anleggene på det norske markedet benytter mekaniske doseringspumper for tilsats av fellingskjemikalier i prosessen.

Odin Batchpur benytter en ny, patentert løsning hvor det kun benyttes luft for tilsetting av kjemikalier.
På den måten har men et anlegg med minimal risiko for feil på utstyret.
Den patenterte løsningen er utviklet av Batchpur GmbH men kjemikaliebeholderne er spesiallaget for det norske markedet. Størrelsen på beholderne skal sikre at det er nok kjemikalier til å rekke 6 mnd i et fullbelastet anlegg.
batchpur motorventiler 400


Motorventiler fremfor magnetventiler

I stedet for tradisjonelle magnetventiler, benytter Odin Batchpur motorventiler som styres av det patenterte Airstep® luftfordelingssystemet.
Magnetventiler, som benyttes i mange av dagens minirenseanlegg har den ulempen at for å holdes åpne må tilføres energi kontinuerlig. Dette betyr at de bruker strøm hele tiden i åpen tilstand.

Dersom luftetiden er f. eks. 15 minutter, krever en magnetventil strøm i 15 minutter. Vanligvis 10-15 watt. Når magnetventilene er åpne totalt 10 timer per dag i et konvensjonelt minirenseanlegg, betyr dette et strømforbruk på 100-150 watt hver dag.

Airstep®-systemet med motorventiler trekker kun strøm ved åpning og stenging av ventilene. De krever ingen strøm for å holde seg åpne. På den måten krever motorventilene mindre enn 10 watt pr. dag.Batchpur lokk isolasjon 400

Egenutviklet lokk med innsprøytet isolasjon

Odins nyutviklede lokk (90 cm) skiller seg fra det meste på markedet i dag. Det er hengslet i ene siden i stedet for de tradisjonelle låsestengene. På den måten er det enkelt for servicepersonell, slamtømmere og kontrollører både ved åpning og lukking av anlegget.

Vårt nye lokk har i tillegg innsprøytet isolasjon i for å sikre anlegget optimale temperaturforhold gjennom hele året. Dette er et tvers igjennom kvalitetsprodukt.


energi soyle odin Batchpur 400Energiforbruk

Tysk teknologi er utviklet med stort fokus på strømforbruk. Odin Batchpur anlegget er derfor et av anleggene på markedet med desidert lavest strømforbruk.

I løpet av anleggets levetid vil små årlige besparelser bli til betydelige summer. Energiforbruket til et minirenseanlegg er i stor grad avhengig av avløpsvannets sammensetning og mengde avløpsvannet som skal renses pr. dag. En stor mengde avløpsvann betyr vanligvis en høyere energiforbruk. En mindre mengde avløpsvann betyr gjerne lavere energiforbruk.

I tilfeller med en såkalt "automatisk justering" til mengde avløpsvann kreves ofte bare en "to-punkts kontroll". Ved hjelp av en trykksensor eller flottørbryter innstilles 2 forskjellige modus på et anlegg: Normal drift eller bortreist drift. Dette er, i prinsippet, en meget enkel kontroll som mer eller mindre bestemmer de 2 driftstilstandene på et anlegg.

Men når det gjelder mengde avløpsvann er gjerne ingen dager like. Bruk av f.eks. vaskemaskin og oppvaskmaskin varierer hos veldig mange. Man får gjester på besøk eller man har selskap og lignende. Så for et minirenseanlegg er det ingen konstante betingelser med hensyn til avløpsvannets tilsig.

Det er sykluser hvor det absolutt ikke tilføres avløpsvann, for eksempel om natten. Det er sykluser hvor systemet fylles opp med 10%, 20%, 70% eller 100%. Når et minirenseanlegg kun har en to-punkts kontroll, kan alle belastnings scenarier være vanskelig å håndtere ved hjelp av kun to ulike kontrollkommandoer. Derfor kjører disse systemene ofte på 100% gjennom døgnet for å sikre renseeffekten, selv når kun en minimal mengde avløpsvann tilføres.

Odin Batchpur systemet arbeider med kontinuerlig opptak av avløpsvann i SBR reaktoren. Denne teknologien er unik og er beskyttet av et europeisk patent. Styreenheten har en prosessor som er koblet til motorventilene og kontinuerlig måler mottrykket i disse. På den måten vet systemet alltid hvor mye avløpsvann det befinner i hver syklus. Kun gjennom dette kontinuerlige opptaket sørges det alltid for at energiforbruket er tilpasset mengde avløpsvann som skal renses.

Kilde: Journal «WWT», utgave 6/2007, «Minirenseanlegg som bærekraftig løsning, side 15, tabell 3, praktiske data».