OdinMiljo

Service og vedlikehold

 

Ekspertise på service og vedlikehold. Alltid klare til utrykning.

servicebiler 650
 

Alle minirenseanlegg trenger ettersyn. Iht. teknisk godkjenning (TG) fra Sintef Byggforsk skal minirenseanlegg ha service 2 ganger pr. år. Vi har egne servicebilder som er på veien hele året. Våre servicemedarbeidere har høy fagkunnskap og lang erfaring i drift av mindre avløpsanlegg.
Våre servicebilder er i tillegg alltid ustyrt med nødvendige reservedeler til alle våre anlegg.

Odin Batchpurs nye «easy-con»® web-portal er et supplement som muliggjør en enkel og fjernovervåking av anlegg ved hjelp av et enkelt GSM-modem. Via en sikker påkobling kan driftsteknikere lese ut driftsdata på anlegget, kontrollere parametrene og evt. feilsøke. Man kan også foreta enkle korrigeringer uten fysisk å måtte reise ut på anlegget. I tillegg overvåker man kjemikaliebeholdningen til enhver tid - dette er noe helt nytt i Norge.

«Easy-con»® overvåking medfører en stor fordel for dem som bor et stykke fra nærmeste servicemann. Dersom ditt anlegg er utstyrt med fjernovervåking vil Odin umiddelbart få feilmelding via systemet dersom det er noe unormalt med anlegget.

Man kan da enten korrigere feil via systemet eller man vet eksakt hva som er feil med anlegget dersom man må reise ut og foreta reparasjoner.

Du kan samtidig bli informert via SMS eller E-post dersom det er noe unormalt med anlegget.

Odin Batchpur minirenseanlegg skiller seg betraktelig fra andre anlegg på grunn av at de er ekstremt lettstelt og oversiktlige, det er ingen pumper eller bevegelige deler som skal ha service. Store dimensjoner på alle rør i tankene sørger for at det ikke oppstår blokkeringer.
Allikevel vil en utendørs installasjon som et minirenseanlegg er, som går 24 timer i døgnet gjennom hele året trenge service og ettersyn. I tillegg til å kontrollere at avløpsvannet ut tilfredsstiller de kravene som myndighetene stiller skal det etterfylles kjemikalier og de tekniske komponentene i styreenheten skal kontrolleres.


Din Odin Batchpur leverandør tilbyr rimelige serviceavtaler for ditt Odin Batchpur minirenseanlegg.