OdinMiljo

Overbygg til grenderenseanlegg

 

Vi tilbyr overbygg til alle våre grenderenseanlegg som en del av leveransen.

Hvis det derimot ønskes annen størrelse eller utforming på overbygget kan det i så fall trekkes ut av leveransen og bygges lokalt etter instruksjoner fra oss. Der vi leverer overbygget monteres alt elektrisk utstyr, som hovedsikringskap, pumpestyringskap, kjemikaliedoseringspumpe, rør og rørføringer, kompressor, etc. montert på en vegg i overbygget.

Alt er ferdig koblet, testkjørt og klart til igangsetting så snart overbygget er satt på plass over rensetanken. Alle teknisk-maskinelle enheter, som magnetventil, pumpe, doseringspumpe, kompressor, osv. leveres normalt i en enhet.

Det velges utstyr som til enhver tid lagerføres og som kan bringes til anlegget på kort varsel.


Overbygg grenderenseanlegg


grenderens bygg