OdinMiljo

Våre samarbeidspartnere i Buskerud


Disse firmaene kan hjelpe deg med å installere Odin renseanlegg.
De kan også prosjektere anlegg og sørge for søknadprosessen med din kommune.


THON & CO AS

Strandgata 1, 3340 Åmot - Tlf. 32 78 14 40 - SEND EPOST


VARME & SANITÆR AS
Søndre Torv 2, 3510 Hønefoss - Tlf. 92 49 90 25 - SEND EPOST


JØRN OLSEN - RØRLEGGER
Husebygata 23, 3400 Lier - Tlf. 92 25 54 79 - SEND EPOST


IVAR TANUM ENTREPRENØR AS
Gilhusveien 15, 3414 Lierstranda - Tlf. 32 84 14 25 - SEND EPOST


HURUM RØR AS
Åsveien 9, Samsonbygget, 3475 Sætre - Tlf. 32 79 22 00 - SEND EPOST