Renseanlegg for hus og hytter

OdinMiljo

Tilleggsutstyr

 


VARMEKABEL (selvregulerende)Varmekabel for gråvannsanlegg

Frost-guard varmekabel.
Leveres ferdig montert i anlegget. Kabelen kan skjøtes til vanlig ledning fra anlegget og inn til kontakt ved hjelp av krympeskjøt (skal alltid utføres av autorisert elektrikerfirma). Alternativt kan kabelen leveres på ønsket lengde for at den også skal monteres på utløpsrøret mellom hytte og anlegg.(I GVR-2 er varmekabel montert i slamavskilleren).


Isolert lokk

Lokk isolert med neopren gummi.

 SLAMPOSE (GVR-1)slampose

Slampose for bruk til GVR-1 der det ikke er kjørevei frem til anlegget for tømmebil.
Slamposen skiftes 1 gang pr. år.
(GVR-2 er avhengig av å tømmes med tømmebil).

Hygieniseringstrinn


(etterpolering)

Etterpolering grafikk

 

bilderep ovenfraOdin Maskin har utviklet et meget effektivt alternativ til den tradisjonelle UV-lampen for bakteriefjerning. Løsningen består av en polyetylen-kum kum på Ø65 cm. H:190 cm. Doseringspumpe, kjemikaliekanne er plassert nede i selve kummen. Medfølgende styreskap (ca. 15x15 cm) monteres innendørs.

Styreskapet får et signal hver gang pumpen i gråvannsanlegget starter. Deretter blir en liten mengde med desinfeserende væske tilsatt utløpsvannet. Løsningen er rimelig i anskaffelse og har minimale vedlikeholdutgifter. Testene som har vært utført av Bioforsk på Ås har vært meget positive med ned mot 0 bakterier i utslippsvannet.

Løsningen kan benyttes både på gråvannsrenseanlegg og minirenseanlegg.

 

Kontakt oss for priser og mer info om denne løsningen.


 

 gvr1 med ep
Tegningen viser GVR-1 med etterpoleringsløsning for bakteriefjerning.

Last ned større versjon.


 


Slamtømming

 

GVR-1 slamtømming
ODIN GVR-1 (består av 1 tank.)

Alt. 1:
Tømmes med septikbil 1 gang pr. år.
Det er kun det midterste kammeret (synlig vannspeil, se pil) som skal suges tomt.
Kammeret inneholder ca. 270 liter slamholdig gråvann. Slamkammeret spyles deretter rent.

Alt. 2:
Slam fjernes av hytteeier ved hjelp av filterpose som skiftes 1 gang pr. år. (Ny filterpose bestilles hos Odin Maskin).


GVR-2 slamtømming

ODIN GVR-2 (består av 2 tanker, slamavskiller og filtertank.)

MÅ tømmes med septikbil.
Det er kun tank nr. 1 som skal tømmes (se piler).
NB! Begge kammer i tanken tømmes. Slamavskiller inneholder ca. 2 kbm. slamholdig gråvann.
Slamavskiller spyles deretter ren.

Tilbakefylling av vann
Helårs-bruk av anlegget: Slamavskiller etterfylles med RENT VANN. Anlegg som tømmes for sesongen: Slamavskiller etterfylles IKKE med vann.

NB! Pass på at låsesplinter blir satt tilbake på lokkene. Dersom disse mangler, kan nye bestilles hos Odin Maskin.