Renseanlegg for hus og hytter

OdinMiljo

Tilleggsutstyr

 

frostguard varmekabelVARMEKABEL (selvregulerende)

Frost-guard varmekabel.
Leveres ferdig montert i anlegget. Kabelen kan skjøtes til vanlig ledning fra anlegget og inn til kontakt ved hjelp av krympeskjøt (skal alltid utføres av autorisert elektrikerfirma). Alternativt kan kabelen leveres på ønsket lengde for at den også skal monteres på utløpsrøret mellom hytte og anlegg. (I GVR-2 er varmekabelen montert i slamavskilleren).Isolerte lokk

Lokk isolerte med neopren gummi.

  

Hygieniseringstrinn


(etterpolering)

Etterpolering grafikk

 

bilderep ovenfra

Odin Maskin har utviklet et meget effektivt alternativ til den tradisjonelle UV-lampen for bakteriefjerning. Løsningen består av en polyetylen-kum kum på Ø65 cm. H:190 cm. Doseringspumpe, kjemikaliekanne er plassert nede i selve kummen. Medfølgende styreskap (ca. 15x15 cm) monteres innendørs.

Styreskapet får et signal hver gang pumpen i gråvannsanlegget starter. Deretter blir en liten mengde med desinfeserende væske tilsatt utløpsvannet. Løsningen er rimelig i anskaffelse og har minimale vedlikeholdutgifter. Testene som har vært utført av Bioforsk på Ås har vært meget positive med ned mot 0 bakterier i utslippsvannet.

Løsningen kan benyttes både på gråvannsrenseanlegg og minirenseanlegg.Kontakt oss for priser og mer info om denne løsningen.
gvr 2 teknisk 800Tegningen viser GVR-2 med etterpoleringsløsning for bakteriefjerning.

Last ned større versjon.