Bensinsluk (curator)

OdinMiljo

Bensinsluk (curator) med flytelukke i rustfritt stål


For garasjeanlegg uten vanntilførsel (kun avrenning av smeltevann fra kjøretøy).


Bensinsluk main 650


Bruksområde

Eksempel:
Parkeringsgarasje uten spylemulighet med avrenning mot sluk som skal fange opp f.eks. olje/bensinholdig smeltevann vinterstid.

NB! Virksomhet med sluk i gulv og spylemulighet kan ikke velge dette produktet! Da må det velges gravimetrisk oljeutskiller fra Odin Maskin som har riktig dimensjonert sandfang og oljeutskillervolum.


Funksjon:

Olje og bensin vil pga. sin lettere egenvekt enn vann stige til vannoverflaten i bensinsluket. Ved utløpet er et flytelukke som er balansert til å flyte i vann og synke i olje. Dette flytelukket (flottør) vil følge med når oljesjiktet bygger seg nedover.

På et bestemt oljenivå vil så flottøren stenge utløpet fysisk, slik at ingen olje vil passere ut på offentlig avløpsnett. Ved normal drift bør bensinsluket tømmes regelmessig ca. 1. gang pr.år.Tekniske data

 

bensin1

 

 

 

bensin2

bensin3


 

Dimensjonerende vannbelastning i liter/sek:1,53,06,0
B-bredde i mm: 500 500 700
 I-høyde til innløp: 550 750 850
 U-høyde til utløp:  500 700 800
 H-høyde til oljeskiller:  750 1.000 1.200
 L-lengde:  700 1.000 1.200
 DN innløp/utløp:  100 100 100
 Volum liter  175 300 700
 Kumlokk Ø400 Ø400 Ø650