Slampose for GVR-1 og GVR-mini

Slampose for Odin GVR-1 eller GVR-mini

Ved papirfaktura tilkommer gebyr på 60,-


Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Slampose

GVR-1 kan utstyres med egen slampose. Da trenger man ikke tømmebil for tømming av slam (der hvor det er kjørevei til anlegget og det er kommunal tømmeordning kan ikke dette velges uten godkjenning fra dem).

GVR-mini benytter slampose som standard løsning for oppsamling av slam/fett.

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt