Filterkummer (etterpolering)

Vannmettet EP-filter

Etterpoleringsfiltre benyttes gjerne der restutslippet ledes til en vannforekomst (bekk, elv eller innsjø).
Disse produktene erstatter gjerne infiltrasjon i stedlige masser før utslipp til vannforekomsten pga. at det ikke finnes egnede masser til infiltrasjon.

Systemet har også meget god renseevne for bakterier.

(Leveres KUN i kombinasjon med ett av våre renseanlegg).

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Vannmettet filter betyr at filteret til enhver tid er blandet med vann som er behandlet i renseanlegget. I filteret vil vannet ha god oppholdstid før det føres videre mot resipient.

Det benyttes FiltraLite P 0,5-4 som filtermedium i disse produktene. FiltraLite NC 2-10 benyttes i drenslag.

Etterpoleringsfiltre leveres i forskjellige størrelser dimensjonert etter anleggets størrelse.

(Bildet viser slamsikringskum og EP-filter for et 5 pe anlegg).

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt