SUK-R oljeutskiller

Oljeutskiller type SUK-R

rektangulær for innendørs plassering.

Komplett oljeutskiller tilpasset bilverksteder og industribedrifter. Renser oljeholdig avløpsvann fra enkle vaskeplasser, spyling rengjøring av verkstedgulv og oljeholdig overvann. 

NB! Vi kan også tilby utleie av denne oljeutskilleren. Ta kontakt med oss for utleiepriser og betingelser.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Komplett oljeutskiller med koalesensfilter for etterpolering av utløpsvannet for å tilfredstille skjerpede rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (Max. 50 mg/l i reell drift). Rhodius koalesensfilter-matte som består av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Dette koalesensfilteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift. Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 ”Class 1”
Utskilleren leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder og 2 stk. lette gasstette lokk.

Sandfanget (S)
Avløpsvannet ledes først inn i sandfanget (S) med dykket innløp. Her vil sand og slam avskilles, og synke til bunnen. Sandfanget skal tømmes før sand/slam utgjør 50% av våtvolumet.

Når oljeutskillerens nominelle størrelse (NS) er beregnet etter NS-EN-858-2, skal minimum sandfangsvolum være NS X 200 liter. For eksempel ved type SUK-SR NS 6 x 200 liter = 1.200 liter sandfangsvolum.

Utskillerkammeret (U)
I utskiller-kammeret (U) vil fri flytende olje stige til til overflaten i løpet av den tid avløpsvannet oppholder seg i utskilleren. Det er meget viktig å ha stort våtvolum slik at oppholdstiden blir på minst 1 time ved maksimal vannbelastning.
Oljeutskilleren skal tømmes før oljesjiktet utgjør 15% av våtvolumet, eller minst 1. gang pr. år.

Koalesensfilteret (K)
Midt i utskilleren står det plassert en Rhodius koalesensfilter-matte bestående av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Oljedråper i dispergert fase med størrelse <150 μm vil ”smelte” sammen i filtertrådenes skjærings-punkter til større avskillbare oljedråper, slik at de vil stige til overflaten etter koalesensfilteret.
Ferdig renset avløpsvann vil så passere ut av utskilleren via dykket utløp og gjennom en påmontert prøvetakingskum. Denne prøvtakingskummen er et påkrevd tilleggsutstyr. Det er viktig at koalesensfilteret rengjøres regelmessig ca. 4 ganger pr. år.


SUK-R teknisk:

Komplett med koalesensfilter i rustritt stål for etterpolering av utløpsvannet.

Tanken produseres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Stuss for alarmanlegg: 3/4” innvendig rørgjenger.

Stuss for lufting: 2″ innvendig rørgjenger.

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt