Spilloljetanker

Ståltanker for oljeprodukter – grundig beskyttet både innvendig og utvendig

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Tekniske data

1) Volumet kan variere avhengig av toleranser på materialer.
2) Annen utforming av endebunner kan gi varierende tanklengde.

Tanker i overflatebehandlet stål. Stål kvalitet NS-12-123-00 R st. 37,2.

Overflatebehandling utvendig:
Alt. 1 = Sandblåst til SA 2,5 50 µm primer – 250 µm vinyl tjære VT 40.
Alt. 2 = Sandblåst til SA 2,5 50 µm primer – 500 µm glassflake-armert epoxy.
Alt. 3 = Sandblåst til SA 2,5 50 µm primer – 2000 µm glassfiber-armert polyester.
Alt. 4 = Innvendig og utvendig varm galvanisert.

Overflatebehandling innvendig:
Sandblåst til SA 2,5 50 µm primer. Epoxy 120.
Bunn behandles ellers etter kundens ønske.


Utstyr
Tilkoplinger og ledeplate. Plassering og størrelse av de nødvendige stusser og rør er angitt på figur 7 og tabell nederst. Alle stusser renses opp med gjengetapp etter sveising og plugges med plastplugg. Stuss for lufterør (B) skal stikke minimum 30 mm ned i tanken. Øvrige stusser skal monteres slik at halve stusslengden stikker ut av tanken. Under fyllestuss (A) monteres en ledeplate, se figur 8 og tabell. Tankene leveres med 1 1/2″, henholdsvis 2″ styrerør innskrudd i stuss C som beskyttelse for sugerør. I enden av røret festes et gitter som skal hindre at sugeledningen går den til tankbunnen. Ved toppen av beskyttelsesfør (C) bores et 16 mm luftehull. Tankene leveres også med 1/4″ styrerør innskrudd i stuss E. I enden av røret festes et gitter for å hindre at målerøret støter mot tankbunnen. Ved toppen av beskyttelsesrøret (E) bores et 10 mm luftehull.

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt

Du liker kanskje også…