SUK-SR oljeutskiller

  • Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 Class 1.
  • Tilfredsstiller norske funksjonskrav (maks. 50 mg. i reell drift.)
  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)
  • Sertifisert av Sintef – Byggforsk-sertifikat nr. 0542
  • T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng).
  • Prøvetakingskum for prøvetaking i rennende vann.
  • Alarm for måling av oljelagstykkelse.
  • Kjøresterk konstruksjon.
  • CE-merket.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Ojeutskillere, type SUK-SR, leveres med store arealer og volumer for sandfang (S) og utskiller­kammer (U). Testet og godkjent etter europeiske forskrifter (NS-EN-858-1). Olje­utskillerne har ett kammer der avløpsvannet passerer et såkalt koalesens­filter (K) for dykket utløp.

Utskilleren leveres komplett med nedstigningssjakt, arbeidsrepo, leider i rustfritt stål og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme (belastning 40 tonn). Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

For å kunne betjene koalesensfilter for periodevis kontroll/vedlikehhold, har SUK-SR-utskilleren nedstignings­sjakt med hals Ø650 mm.

For bilserviceanlegg der det kun brukes løsemiddelfrie vaske- og avfettingsmidler (forvaskemidler som Odin Maskin har erfaring med og kan godkjenne), garanterer Odin Maskin at utløpsvannets oljeinnhold (mineralsk olje) vil ligge under 20 mg/l. Lang tids testing under et hovedfagsprosjekt (Oslo Ingeniørhøgskole) viste at slike midler også gir et høykvalitets vaskeresultat (refe­ranser kan oppgis).

En forutsetning for at oljekonsentrasjonen alltid skal ligge lavere enn 20 mg/l, er at egen­kontrollprogrammet (internkontroll av oljeutskilleranlegget) , tømmerutiner for sand, finslam og oljeholdig flyteslam, blir fulgt.

Sandfanget
I sandfangseksjonen (S) avskilles grov sand. I de tilfeller oljeutskilleren skal benyttes til bilvaskeanlegg (kat. A) kreves det sandfang på min. 5 m3. Det kan da være aktuelt å benytte et eksternt sandfang (type ZS-SR) og en utskiller (type UK-SR). I kat. B og C er krav til sandfang NS x 200 l. og NS x 300 l. (se dimensjonering for oljeutskillere NS-EN-858-2).

Utskillerkammeret
I utskillerkammeret (U) for olje vil fritt flytende olje og flyteslam stige til overflaten i løpet av den tid vannet oppholder seg i utskilleren (en time for nominell dimensjonerende avløpsmengde – i praksis minst to timer når vaskemaskiner og spyleslanger etc. benyttes med full kapasitet i anlegget).

I bunnen av utskillerkammeret vil det langsomt samles noe finslam (bilstøvpartikler) som ikke har fått tid til å avskilles tidligere i sandfangene. Dette finslammet inneholder noe asfalt­bitumen, som også vanlig veistøv gjør, men mindre enn 1% olje i forhold til tørrstoffet. På samme måte som sand fra sandfang kan bilstøvslammet deponeres uten restriksjoner på fyllplassene.

Koalesenskammeret
I koalesensfilterkammeret (K) vil de resterende små oljedråpene som ikke har hatt tid til å bli avskilt i utskillerkammeret (dvs. oljedråper med diameter fra 0,03 mm og nedover), få anledning til å samles på overflaten til et koalesens­filterelement. Dette består av sammenvevde fibre av rustfritt syrefast stål og polypropylenfibre, som gjør at oljen samles, siger oppover og «drypper» av fra filtermattten i overkant.

Filteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift. Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 «Class 1» Koalesensfilteret (fra det ledende tyske firma Rhodius) har et areal som tilvarer ca. 0,1 m2 pr. m3/time-kapasitet i henhold til den europeiske dimensjoneringsnormen NS-EN-858-2.

Filtermatten er montert i ramme og skal trekkes opp til overflaten for spyling i vaskehallen en gang hvert kvartal, i henhold til drifts­instruksen fra Odin Maskin.

SUK-SR – teknisk:

Komplett med koalesensfilter i rustfritt stål
Utskilleren leveres med nedstigningssjakt, rustfri leider og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Furnes gasstett kumlokk Ø 650 mm og flytende støpejerns ramme, maks. belastning 40 tonn.

Tanken produseres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Stuss for alarmanlegg:
 3/4” innvendig rørgjenger.
Stuss for lufting: 2″ innvendig rørgjenger.

 

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt