Støtbelaster

Støtbelastere

For utpumping av renset avløpsvann til resipient.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Støtbelastere benyttes gjerne for å sikre god fordeling av avløpsvannet ut i infiltrasjonsområdet. Ellers kan støtbelastere også benyttes til pumping av renset avløpsvann til resipient (sjø eller myr).

Støtbelasteren må alltid dimensjoneres etter vannmengden den skal transportere, noe som igjen skal tilpasses det innvendige volumet av rørene som er benyttet som infiltrasjon.

Det er viktig å benyttet kvalitetskomponenter til støtbelaster da denne vil være et viktig punkt i et system for å sørge for transport av avløpsvannet ut av renseanlegg til enhver tid.

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt