GVR mini

Vann man bærer inn på hytta blir vanligvis sluppet ut igjen uten noen form for rensing. Men nå krever gjerne kommunene at også dette vannet skal renses. Odin GVR-mini i er den perfekte løsningen for dette formålet.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

GVR-mini kan graves ned, plasseres under hytta eller terrasse. Anlegget produseres i rotasjonstøpt polyetylen. Leveres komplett med filtermasse (kombinasjon av FiltraLite P og FiltraLite NC) samt filterpose for oppsamling av slam (fett, såperester og andre større partikler.

FiltraLite P har en meget god renseeffekt for fosfor og organisk stoff. Filteret har en meget lang levetid, det er kun filterposen som skiftes med jevne mellomrom (ca. 1 gang pr. år). Ferdig renset avløpsvann ledes ut i grunnen i en enkel spredegrøft (lengden vurderes etter jordas dreneringskapasitet).

NB! Urin må IKKE tilføres anlegget!

Beskrivelse og montering

Odin GVR-mini består av en slamfilterdel og en biofilterdel.

Slamfilter delen
består av en slampose hvor grovrensingen foregår. Vannet filtreres gjennom en slamfilterpose hvor fett, såperester og andre større partikler blir samlet opp slik at ikke disse føres ut i biofilteret.

Biofilter delen
består av FiltraLite P (knust Leca tilsatt dolomitt for god fosfor-binding). Det rensede vannet ledes via et drensrør i bunnen av anlegget og renner derfra videre med selvfall ut av anlegget.

Montering:
Odin GVR-mini er i utgangspunktet beregnet for nedgravd montering, men kan også monteres under hytta eller frittstående. Anlegget må i så fall frostsikres nøye. Ved nedgraving må anlegget settes på 10-20 cm. med pukk eller singel – sørg for å avrette og vatre dette før man setter ned anlegget. Ved høy grunnvannstand kan det være nødvendig å forankre tanken for å forhindre oppdrift.

Frostisolering
Følgende tiltak kan utføres for å frostsikre anlegget: Isolering av lokket, utvendig kan det legges 5 cm. markisolasjon (type Jackon e.l.) samt at man legger isolasjon horisontalt 10 cm under terreng og 50 cm. som en krave rundt hele anlegget før igjenfylling.


Tekniske data  GVR-mini

Diameter: 600 mm
Høyde: 975 mm
UK-innløp: 750 mm
UK-utløp: 165 mm
Vekt uten filtermasse: 30 kg.
Vekt med filtermasse: 80 kg.


Funksjonsbeskrivelse
Det anbefales å installere anlegget et stykke vekk fra hytta ettersom det fettholdige vannet kan avgi noe lukt. Alternativt kan man anbore en lufteledning på anlegget som føres opp over taket på hytta eller man monterer et kullfilter. OBS! Vi gjør oppmerksom på at dette systemet kun er beregnet for mindre vannmengder der hvor vann bæres inn i hytta. Sjekk med din kommune om regelverket dersom du er usikker på om dette anlegget er egnet for din hytte.

Effekten på anlegget er avhengig av god oppholdstid før vannet renner videre ut. Da det kun er et begrenset filtervolum som vil bli mettet ved bruk av anlegget, er det viktig at det kun tilføres begrensede vannmengder.

Det totale vannforbruket bør ikke overstige 90 l/døgn. Dette innebærer at anlegget kun bør benyttes på hytter uten oppvaskmaskin, badekar, vaskemaskin og andre installasjoner med høyt vannforbruk. Ved tilførsel av vannmengder på under 90 l/døgn kan det forventes renseffekter i størrelsesorden 55-75 % for Tot-P og 30-60 % for KOF.

Ved 40 bruksdøgn/år og et vannforbruk på under 90 l/bruksdøgn vil filteret beholde fosforbindingskapasiteten i minimum 7 år.

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt