Alarm for oljeutskiller OMS-1

OMS-1 er en alarmenhet for overvåkning av tykkelsen på oljelaget som samles opp i en oljeutskiller. Systemet består av en OMS-1-kontrollenhet, OMS-føler og en kabelskjøt. OMS-føleren installeres i oljeutskilleren på angitt høyde og overvåker tykkelsen på oljelaget.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Alarmenhet type OMS-1 – hengeføler type OMS

Tekniske data

OMS-1 kontrollenhet

Driftsspenning: 230Vac, ±10%, 50/60Hz
Strømforbruk: 1 VA
Relèutgang: Potensialfri relèutgang 250 V, 5 A. Driftsforsinkelse 10 sekunder.
Mål: 125 mm x 75 mm x 35 mm (L x H x D)
Kabinett: IP 65, materiale: Polykarbonat. Kabelniplenes justeringsområde er 6-10 mm
IP-klassifisering: 8
Driftstemperatur: –30°C til +50°C

OMS-føler

Kabel: Fast kabel 2 x 0,75 mm2. Standardlengde 5 m.
Driftstemperatur: 0°C til +90°C
IP-klassifisering: IP68
Mål: Lengde føler = 184 mm – Ø25 mm

Funksjonstest

(med testknapp)

Trykk inn testknappen (4). Lys (3) og (4) tennes. Lydsignal utløses. Relé veksler når testknapp holdes inne i 2 sek.

(med føler)

  1. Senk ned sensoren i vann. Grønt lys. Normal modus.
  2. Løft opp sensoren i luft. En oljealarm utløses. Rødt lys + lydsignal. Lydsignal utløses etter 10 sek. og relè veksler, kontakt mellom klemme 3 og 5.
  3. Rengjør sensoren ved behov.
  4. Senk ned sensoren i vann igjen. Rødt lys slukker.
    Alarmen skal avbrytes etter 10 sekunder.

Feilalarm

Ved kabelbrudd, kortslutning eller defekt sensor. Signallampe for driftsspenning lyser. Signallampe for feil (3) tennes etter 10 sek. Lydsignal utløses og relè veksler.

Tilbakestilling av alarm

Trykk på reset/test-knappen (4). Lydsignal avbrytes. Relè og signallampe endres ikke før feilen er rettet.
Hvis lydsignal ikke tilbakestilles, avbrytes det automatisk etter 3 dager.

Innstallasjon

Selv om OMS-1 er et egensikkert relé, betyr ikke dette at det kan monteres i eksplosjonsfarlige områder. Det er kun kabler og valgte følerer som kan plasseres der. OMS-1-kontrollenheten kan monteres på veggen.
Monteringshullene befinner seg på baseplaten i kabinettet, under monteringshullene for frontdekselet.
Kontaktene for de eksterne lederne er isolert med en skilleplate. Platen må ikke fjernes. Dekselet på kabinettet må strammes til slik at kantene er i berøring med baserammen. Bare da vil trykknappen fungere korrekt og kabinettet være tett.

Montering av føler

For kabelgjennomføring til føler er det viktig at denne foretas over vannspeilet. Montøren borer selv hull i utskillervegg og monterer PG-nippel for gjennomføring.

Følerkabel

Følerkabelen er 5 m, 2×0,75 mm. Følerkabelen kan skjøtes med medfølgende kabelskjøt. NB! Følerkabel må ikke kuttes, men kveiles opp og stripses til krok i utskilleren før den skjøtes.

Vær oppmerksom på at det kan være spesielle regler mht. installasjoner og merking i sone 0. Følerkabelen må ikke fremføres i kanaler/rør sammen med andre strømkretser. Unngå at følerkabler legges parallelt med kabler som kan indusere signaler/støy på følersignalet, og dermed forstyrre nivåkontrollens funksjon.

Montering

Montering UK-SR og SUK-SR

FTN = (føler-tupp-nivå).
Nivå mellom vannspeil og ende på føleren.
Alarmen aktiveres når oljelaget når toppen av det sorte feltet på føleren.

Monteringshøyde av føler

Nominell størrelse NS stående utskiller (SR): NS 2-4
Oljelagstykkelse: 100 mm.
Følertuppnivå FTN: 280 mm

Nominell størrelse NS stående utskiller (SR): NS 6-12
Oljelagstykkelse: 150 mm.
Følertuppnivå FTN: 330 mm

Nominell størrelse NS stående utskiller (SR): NS 14-20
Oljelagstykkelse: 200 mm.
Følertuppnivå FTN: 380 mm

Montering UK-H og SUK-H

Monteringshøyde av føler

Nominell størrelse NS liggende utskiller (H): NS 2-4
Oljelagstykkelse: 100 mm.
Følertuppnivå FTN: 280 mm

Nominell størrelse NS liggende utskiller (H): NS 6-12
Oljelagstykkelse: 150 mm.
Følertuppnivå FTN: 330 mm

Nominell størrelse NS liggende utskiller (H): NS 14-100
Oljelagstykkelse: 200 mm.
Følertuppnivå FTN: 380 mm

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt