Slamsikringskummer

Slamsikringskummer

Der hvor restutslippet fra minirenseanlegg føres til infiltrasjon skal det iht. VA-miljøblad 59 benyttet en slamsikringskum (slamavskiller) mellom minirenseanlegget og infiltrasjonen.
Størrelsen på denne tanken tilpasses størrelse på renseanlegget, normalt fra 1 kbm. og oppover.

Slamsikringskummen skal tømmes med slamtømmebil på samme måte som den primære slamavskilleren. Frekvensen på tømmingen må tilpasses mengde slam som akkumuleres i denne over tid.

Odin produserer og leverer slike kummer i flere størrelser.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Dokumentasjon

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt

Du liker kanskje også…