SUK-H oljeutskiller

  • Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «Class-1»
  • Med koalesensfilter for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift.
  • Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)
  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)
  • Sertifisert av Sintef-Byggforsk – sertifikat nr. 0542
  • T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng).
  • CE-merket.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Komplett oljeutskiller tilpasset bilverksteder og industribedrifter. Renser oljeholdig avløpsvann fra enkle vaskeplasser, spyling/rengjøring av verkstedgulv og oljeholdig overvann.

Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 ”Class 1”. Dimensjonert etter NS-EN-858-2.
Komplett oljeutskiller med koalesensfilter for etterpolering av utløpsvannet for å tilfredstille skjerpede rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (maks. 50 mg/l i reell drift).

Rhodius koalesensfilter-matte som består av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Dette koalesensfilteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift.
Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 ”Class 1”
Utskilleren leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Kjøresterk konstruksjon
Nedstigningssjakter og lokk er ikke medregnet i leveransen.

Sandfanget (S)
Avløpsvannet ledes først inn i sandfanget (S) med dykket innløp. Her vil sand og slam avskilles, og synke til bunnen. Sandfanget skal tømmes før sand/slam utgjør 50% av våtvolumet.

Når oljeutskillerens nominelle størrelse (NS) er beregnet etter NS-EN-858-2, skal minimum sandfangsvolum være
NS X 200 liter. For eksempel ved type SUK-SR NS 6 x 200 liter = 1.200 liter sandfangsvolum.

Utskillerkammeret (U)
I utskiller-kammeret (U) vil fri flytende olje stige til til overflaten i løpet av den tid avløpsvannet oppholder seg i utskilleren. Det er meget viktig å ha stort våtvolum slik at oppholdstiden blir på minst 1 time ved maksimal vannbelastning.
Oljeutskilleren skal tømmes før oljesjiktet utgjør 25% av våtvolumet, eller minst 1. gang pr. år.

Koalesensfilteret (K)
Midt i utskilleren står det plassert en Rhodius koalesensfilter-matte bestående av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme.

Oljedråper i dispergert fase med størrelse <150 µm vil ”smelte” sammen i filtertrådenes skjæringspunkter til større avskillbare oljedråper, slik at de vil stige til overflaten etter koalesensfilteret. Ferdig renset avløpsvann vil så passere ut av utskilleren via dykket utløp og gjennom en påmontert prøvetakingskum. Denne prøvtakingskummen er et påkrevd tilleggsutstyr. Det er viktig at koalesensfilteret rengjøres regelmessig ca. 4 ganger pr. år.


SUK-H oljeutskiller teknisk:

Komplett med koalesensfilter i rustritt stål

Tanken produseres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Kjøresterk konstruksjon.

Stuss for alarmanlegg: 3/4” innvendig rørgjenger.

Stuss for lufting: 2″ innvendig rørgjenger.

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt