UK-SR oljeutskiller

Oljeutskiller tilpasset bilvaskeanlegg som renser oljeholdig avløpsvann fra bilvaskemaskiner og selvvaskeplasser.

  • Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «class 1»
  • Tilfredsstiller norske funksjonskrav (maks. 50 mg. i reell drift.)
  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)
  • Sertifisert av Sintef-Byggforsk – sertifikat nr. 0542
  • T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng).
  • Kjøresterk konstruksjon.
  • CE-merket.

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Oljeutskiller type UK-SR

 

Leveres med Rhodius koalesensfilter-matte som består av syrefaste – og polypropylen-tråder montert i rustfri ramme. Dette koalesensfilteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift.

Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 «Class 1».

Utskilleren leveres komplett med nedstigningssjakt, arbeidsrepo, leider i rustfritt stål og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme (belastning 40 tonn).

Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Utskillerkammeret (U)
I utskillerkammeret (U) vil fri flytende olje stige til til overflaten i løpet av den tid avløpsvannet oppholder seg i utskilleren. Det er meget viktig å ha stort våtvolum slik at oppholdstiden blir på minst 1 time ved maksimal vannbelastning.

Oljeutskilleren skal tømmes før oljesjiktet utgjør 25% av våtvolumet, eller minst 1. gang pr. år.

Koalesensfilteret (K)
Midt i utskilleren står det plassert en Rhodius koalesensfilter-matte bestående av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Oljedråper i dispergert fase med størrelse <150 µm vil «smelte» sammen i filtertrådenes skjæringspunkter til større avskillbare oljedråper, slik at de vil stige til overflaten etter koalesensfilteret.
Det er viktig at koalesensfilteret rengjøres regelmessig ca. 4 ganger pr. år.

Ferdig renset avløpsvann vil så passere ut av utskilleren med dykket utløp og gjennom en påmontert prøvetakingskum. Denne prøvtakingskummen er et påkrevd tilleggsutstyr.

NB! På bilvaskeanlegg med bilvaskemaskin og/eller selvvaskeplasser er det spesielle minimumskrav til sandfangsvolum etter NS-EN-858-2: Når oljeutskillerens nominelle størrelse (NS) er beregnet etter NS-EN-858-2, skal minimum sandfangsvolum være NS X 300 liter for bilvaskeanlegg.

For eksempel ved type UK-SR NS 10 x 300 liter = Minimum 3 kbm sandfangsvolum. 1 stk bilvaskemaskin = minimum 5 kbm sandfangsvolum.

Når NS-EN-858-2 setter krav til slike store sandfangsvolum for bilvaskeanlegg, leverer Odin Maskin separate sandfang i størrelsene 2-12 kbm av type ZS-SR for plassering i forkant av UK-SR oljeutskiller.

Sandfanget leveres med nedstigningssjakt og arbeidsrepo som gir meget enkel adkomst for tømming, service og vedlikehold.

Leveres også med kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejernsramme.

Tankene er i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.

 

Eksempel på komplett utskilleranlegg til f.eks. bilvaskeanlegg

 

Z-SR sandfang og UK-SR oljeutskiller

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt