Bensinsluk (curator)

Med flytelukke i rustfritt stål. For garasjeanlegg uten vanntilførsel (kun avrenning av smeltevann fra kjøretøy).

Legg inn sted om du ønsker et pristilbud inkl. frakt.
Hvordan ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Produkt beskrivelse

Beskrivelse

Eksempel:
Parkeringsgarasje uten spylemulighet med avrenning mot sluk som skal fange opp f.eks. olje/bensinholdig smeltevann vinterstid.

NB! Virksomhet med sluk i gulv og spylemulighet kan ikke velge dette produktet! Da må det velges gravimetrisk oljeutskiller fra Odin Maskin som har riktig dimensjonert sandfang og oljeutskillervolum.

Funksjon:
Olje og bensin vil pga. sin lettere egenvekt enn vann stige til vannoverflaten i bensinsluket. Ved utløpet er et flytelukke som er balansert til å flyte i vann og synke i olje. Dette flytelukket (flottør) vil følge med når oljesjiktet bygger seg nedover.

På et bestemt oljenivå vil så flottøren stenge utløpet fysisk, slik at ingen olje vil passere ut på offentlig avløpsnett. Ved normal drift bør bensinsluket tømmes regelmessig ca. 1. gang pr.år.

Tekniske data

Teknisk info – modell 1,5 l/sek.:
Bredde: 500 mm
Høyde: 750 mm
Lengde: 700 mm
I (høyde til innløp): 550 mm
U (høyde til utløp): 500 mm
Inn-/utløpsrør: DN100
Volum: 175 liter
Kumlokk: Ø400 mm

Teknisk info – modell 3,0 l/sek.:
Bredde: 500 mm
Høyde: 1.000 mm
Lengde: 1.000 mm
I (høyde til innløp): 750 mm
U (høyde til utløp): 700 mm
Inn-/utløpsrør: DN100
Volum: 300 liter
Kumlokk: Ø400 mm

Teknisk info – modell 6,0 l/sek.:
Bredde: 700 mm
Høyde: 1.200 mm
Lengde: 1.200 mm
I (høyde til innløp): 850 mm
U (høyde til utløp): 800 mm
Inn-/utløpsrør: DN100
Volum: 700 liter
Kumlokk: Ø650 mm

Ønsker du mer info om dette produktet?

Ta kontakt