Produktoversikt

OdinMiljo

Oljeutskillere

 

PRODUKTFDV-dok.
ZS-SR sandfang Last ned symbol
   
UK-SR - stående oljeutskiller (med koalesensfilter) Last ned symbol
ZS-SR og UK-SR - stående oljeutskiller med eksternt sandfang Last ned symbol
SUK-SR stående oljeutskiller (med koalesensfilter) Last ned symbol
SUKP-SR - stående oljeutskiller med integrert pumpekum (med autoskap) Last ned symbol
SUKP-SR - stående oljeutskiller med integrert pumpekum (med sumer) Last ned symbol
SUKFL-SR - stående oljeutskiller med integrert flytelukke Last ned symbol
   
SUK-R - rektangulær innvendig oljeutskiller (med koalesensfilter) Last ned symbol
SUKP-R - rektangulær innvendig oljeutskiller med integrert pumpekum Last ned symbol
   
UK-H - liggende oljeutskiller (med koalesensfilter) Last ned symbol
SUK-H - liggende oljeutskiller (med koalesensfilter) Last ned symbol
SUKP-H - liggende oljeutskiller med integrert pumpekum (med autoskap) Last ned symbol
SUKP-H - liggende oljeutskiller med integrert pumpekum (med sumer) Last ned symbol
SUKFL-H - liggende oljeutskiller med integrert flytelukke Last ned symbol
   
Alarm for oljeutskillere type LAL-SRW Last ned symbol
Alarm for oljeutskiller type OMS-1 Last ned symbol
   
Godkjenninger Last ned symbol

 

Fettutskillere

 

PRODUKTFDV-dok.
F-INNV. - fettutskiller for montering på gulv eller vegg Last ned symbol
F-INNV. - fettutskiller for montering på gulv eller vegg (med prøvetakingskum) Last ned symbol
F-INNV. - fettutskiller for montering på gulv eller vegg (med pumpekum) Last ned symbol
F-INNV. - fettutskiller for montering på gulv eller vegg (med slamfang) Last ned symbol
 
Pumpekum under benk - for fettholdig avløpsvann Last ned symbol
 
F-INNV. U-GULV - fettutskiller for montering under gulv Last ned symbol
F-INNV. U-GULV - fettutskiller for montering under gulv (med prøvetakingskum) Last ned symbol
F-INNV. U-GULV - fettutskiller for montering under gulv (med pumpekum) Last ned symbol
F-INNV. U-GULV - fettutskiller for montering under gulv (med slamfang) Last ned symbol
 
F-UTV. - fettutskiller for nedgravd montering Last ned symbol
F-UTV. - fettutskiller for nedgravd montering (med prøvetakingskum) Last ned symbol
F-UTV. - fettutskiller for nedgravd montering (med pumpekum) Last ned symbol
F-UTV. - fettutskiller for nedgravd montering (med slamfang) Last ned symbol
 
Fettutskillere i med overflateskrape Last ned symbol
 
Fettutskillere for Sverige Last ned symbol
 
Alarmer for fettutskillere Last ned symbol
 
Godkjenninger Last ned symbol

 

Minirenseanlegg

 

PRODUKTPDF-fil
Odin Batchpur minirenseanlegg 5 til 50 pe (1 til 10 hus) Last ned symbol
Etterpolering / hygienisering (UV-belysning)
NB! Vi kan også tilby mange andre etterpoleringsløsninger, bl. a. gråvannsfilter o.l.)
Last ned symbol
SINTEF - Teknisk Godkjenning NS-EN 12566-3 Last ned symbol
Måltegninger Last ned symbol
Monteringsinstruks 1-hus og 2-hus anlegg Last ned symbol