OdinMiljo

Odin AERO minirenseanlegg for hytter og fritidshus


Godkjent etter NS-EN 12566-3

TG 20513
Odin Batchpur 5 pe 715


Odin AERO. SBR-teknologi - med mulighet for web-basert overvåkning


Odin AERO er et nytt, spennende bekjentskap for deg med hytte eller fritidsbolig som ønsker et fullrenseanlegg. Dette er et kvalitetsprodukt utviklet i et samarbeid mellom Odin Miljø AS i Fredrikstad og Batchpur GmbH i Tyskland. Mange av komponentene er velkjente fra Odin Batchpur-anleggene.

Batchpur leverer alt teknisk utstyr. Odin Miljø produserer egne tanker og sammenstiller anlegg. Produksjon skjer ved vår fabrikk i Fredrikstad. I motsetning til Odin Batchpur som leveres som en serie anlegg leveres Odin AERO kun som en modell.


Odin AERO scene 650x829


Prosessen som benyttes her er SBR med aerob slamstabilisering. Det som er unikt for denne typen anlegg er at hele prosessen skjer i ett kammer. Både mottak av avløpsvann (slamavskiller) og resning av vannet skjer i samme kammer.

LUKTFRI PROSSESS
Ettersom anlegget har aerob slamstabilisering utvikles ikke de samme avløpsgassene som i tradisjonelle renseanlegg. Man må derfor ikke ta de samme hensyn mht. plassering av denne anleggstypen.

TESTET I 26 UKER HOS PIA I TYSKLAND (hyttetest)
Anlegget har gjennomgått en egen 26-ukers test ved det anerkjente instituttet PIA i Tyskland kun for å simulere bruk av anlegget i perioder. Testen gjennomføres ved at anlegget står 26 uker uten noen tilførsel av avløpsvann for deretter å starte opp igjen. Man måler deretter hvor raskt prosessen kommer i gang igjen etter en slik hvileperiode. Resultatene viser at det tar meget kort tid før anlegget igjen fungerer optimalt.

Så dersom man ønsker full sanitær standard på hytta er Odin AERO et produkt for fremtiden som er godt egnet for norske hytter.


Renseprosess

3-trinns renseprosess, mekanisk, kjemisk og biologisk. Anlegget er basert på SBR-prosessen (sequence-batch-reactor).
Anlegget kjører 2 sykluser pr. døgn. Nytt avløpsvann vil tilføres direkte inn i anlegget gjennom hele syklusen.

En stor del av syklusen går med til lufting av avløpsvannet (biologisk rensing). I denne perioden vil mikroorganismer i vannet "spise" organisk stoff.
Mot slutten av luftefasen tilsettes en dose kjemikalier fra en 34 liters beholder som befinner seg inne i anlegget.


Oppnådde renseresultater

BOF 5 (organisk stoff)

Myndighetenes krav ved følsomt område: 90%
Odin Batchpur resultater: 98,1%

Fosfor (Tot-P)
Myndighetenes krav: 90%
Odin AERO resultat: 93,9%


Fordeler med å velge Odin AERO minirenseanlegg:

- Testet og godkjent iht. NS-EN 12566-3.
- 40 års erfaring med avløpsrensing.
- Utvendig nedgradv montering - ingen skjemmende overbygning.
- Materialer som tåler stor påkjenning med meget lang levetid.
- Ferdig montert styreskap - ingen monteringskostnader på stedet.
- Norsk-produsert og utviklet for norske forhold.
- Store slamavskiller volum - sikrer sjelden tømming.
- Driftssikkert, patentert styresystem.
- Markedets laveste servicekostnader.